Currículum complet


ÍNDEX

 1.  Dades personals
 2.  Estudis
 3. Docència
  1. Docència no universitària
  2. Docència a la Universitat de les Illes Balears
  3. Docència a altres universitats
  4. Cursos especialitzats
  5. Cursos als mitjans de comunicació
 4. Conferències i taules rodones
  1. Conferències
  2. Participació a taules rodones
  3. Presentació de llibres
  4. Presentació de llibres propis
  5. Parlaments
  6. Altres actes
 5. Congressos
  1. Organització
  2. Ponències
  3. Comunicacions
  4. Conferències
  5. Participació a taules rodones
  6. Assistència
 6. Publicacions
  1. Llibres
  2. Participació en llibres
  3. Opuscles
  4. Pròlegs
  5. Articles en revistes nacionals i internacionals
  6. Articles de premsa i revistes locals
  7. Ressenyes
  8. Publicacions electròniques
 7. Reports i documents inèdits
 8. Recerca
  1. Projectes finançats
 9. Direcció i tutorització
  1. Direcció de tesis doctorals
  2. Direcció de tesis de llicenciatura
  3. Altres
 10. Altres
  1. Càrrecs acadèmics
  2. Altres càrrecs
  3. Participació en tribunals de tesis de llicenciatura
  4. Participació en tribunals de tesis doctorals
  5. Participació en tribunals de concursos i oposicions
  6. Promoció cultural

 

1. DADES PERSONALS

Gabriel Bibiloni Cañellas
Pòrtol, Marratxí (Mallorca), 1951
Professor Titular d'Universitat retirat
Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana
Activitat: del curs 1975-76 fins al curs 2021-2022
Web personal: http://www.bibiloni.cat
Blog: http://www.bibiloni.cat/blog
Xarxes socials:


2. ESTUDIS

 1. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció de Filologia Romànica Catalana, per la universitat de Barcelona, l’any 1974.

 2. Tesi de Llicenciatura sobre Els pronoms personals en el català de les Illes, llegida el setembre de 1976. Excel·lent per unanimitat.

 3. Certificat d’Aptitud Pedagògica, 1977-78.

 4. Cursos de Doctorat, curs 1977-78.

 5. Tesi doctoral sobre La llengua dels mallorquins. Anàlisi sociolingüística, llegida el 21 d’octubre de1983. Excel·lent cum laude per unanimitat.

 

3. DOCÈNCIA

3.1. Docència no universitària

 1. Classes de llengua catalana a l'Escola Pública del Coll d'en Rabassa. 1972.

 2. Classes de llengua catalana a les escoles d'ensenyança primària Pompeu Fabra i Sant Antoni Maria Claret, de Barcelona (cursos 1972-1973 i 1973-1974).

 3. Classes de llengua catalana a l'Institut Antoni Maura de Palma (1974-1975, 1975-1976 i 1976-1977).

 4. Classes de llengua catalana en el centre Sant Josep Obrer de Palma (1974-1975).


3.2. Docència a la Universitat de les Illes Balears

Assignatures de llicenciatura o grau impartides a la UIB

 1. Gramàtica Històrica Catalana (curs 1976-1977).
 2. Sintaxi Catalana (cursos 1976-1977 a 1982-1983).
 3. Dialectologia Catalana (cursos 1977-78 a 1984-1985).
 4. Llengua Catalana I (1982-1983).
 5. Fonologia i Lexicologia Catalanes (1983-1984).
 6. Morfosintaxi Catalana (1984-1985).
 7. Llengua Catalana II (cursos 1985-1986 i 1986-1987).
 8. Llengua Catalana III, Escola de Magisteri (1986-1987 i 1987-1988).
 9. Llengua Catalana III (cursos 1985-1986 a 1996-1997).
 10. Sociolingüística (del curs 1983-84 al curs 2021-2022).
 11. Teoria de la Llengua Normativa Catalana (del curs 1996-97 al curs 2010-2011).
 12. Lingüística Aplicada (1997-1998 i 1998-1999).
 13. Ortoèpia (2008-2009).
 14. Revisió de Textos Orals i Escrits (2012-1013 a 2017-2018 i 2021-2022).
 15. Terminologia i Lexicologia (2012-1013 a 2015-2016).
 16. Onomàstica (2012-2013 a 2020-2021).
 17. Gramàtica Descriptiva del Català. Morfologia i Lexicologia (2016-2017 a 2018-2019).
 18. Llengua i Normativa III. L'Oració (2020-2021 i 2021-2022).

Cursos de doctorat de la UIB

 1. La Interferència Lingüística (1987-1988).
 2. Llengües en Contacte I (1988-1989).
 3. Llengües en Contacte II (1989-1990).
 4. L’Ordenació Lingüística de l’Europa Nova (1990-1991).
 5. Direccions en el Procés d’Estandardització de la Llengua Catalana (1992-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998).
 6. Planificació Lingüística a l’Europa del 2000 (1992-1993, 1994-1995 i 1996-1997).
 7. Planificació Lingüística II (1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2006-2007).
 8. Planificació Lingüística I (2001-2002).
 9. Metodologia de la Recerca Lingüística (2003-2004).

Màsters de la UIB

Màster «De l'oral a l'escrit. La llengua i la literatura catalanes des de la perspectiva de l'oralitat»

 1. Sociolingüística. (2007-2008, 2009-2010, 2011-12, 2013-2014).

 2. La Innovació Lingüística. Mecanismes d'Innovació en el Lèxic i en la Fonètica (2014-2015 i 2018-2019).

 3. Mètodes d'Investigació en Filologia Catalana (2015-2016, 2016-2017 i 2019-2020).

 4. Assessorament Lingüístic en Toponímia i Antroponímia (2018-2019 I 2019-2020).

 5. Llengua i Mitjans de Comunicació (2018-2019 i 2019-2020).

Màster en comunicació: «Els reptes de la comunicació al segle XXI». CESAG (Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez)

 1. Sociolingüística (2007-2008).

Postgraus de la UIB

 1. La Variació Lingüística (20 hores). Curs de Postgrau de Planificació i Serveis Lingüístics. Universitat de les Illes Balears, 1992.

 2. Problemes de Normativa del Català (10 hores). Curs de Postgrau de Planificació i Serveis Lingüístics. Universitat de les Illes Balears, 1992.

 3. Participació en el màster Estudis Baleàrics amb l’apartat «Sociolingüística» (8 hores). Universitat de les Illes Balears, Palma, 2000.

 4. Participació en el màster Estudis Baleàrics amb l’apartat “Sociolingüística. Legislació i planificació lingüístiques” (8 hores). Universitat de les Illes Balears, Palma, 2002.

 5. Curs de Correcció de Textos dins el postgrau per al títol de Expert Universitari en Assessorament Lingüístic en Català per a Mitjans de Comunicació Orals. Universitat de les Illes Balears, any acadèmic 2006-2007 (20 hores).

 6. Participació en el postgrau Expert Universitari en Dinamització Lingüística, Universitat de les Illes Balears, 2019 (4 hores).

 

3.3. Docència a altres universitats

Màsters

 1. «Variabilitat o invariabilitat en els topònims catalans». Màster Mestratge en Toponímia. Programa interdisciplinari de postgrau 1990-1991. Universitat de València, 8 de febrer de 1991.

 2. «Exotopònims i topònims estrangers». Màster Mestratge en Toponímia. Programa interdisciplinari de postgrau 1990-1991. Universitat de València, 9 de febrer de 1991.

 3. Participació en el màster Llengua Catalana: Estàndards, Correcció i Planificació (4 hores). Universitat de Girona,  13 de novembre de 1999.

 4. Participació en el màster Lingüística Aplicada (4 hores). Universitat de Girona, 2001.

 5. «El corrector i la normativa». Conferència inaugural del Màster en correcció i assessorament lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.

 

3.4. Cursos especialitzats

 1. Curs de llengua catalana dins la I Campanya de mallorquí, Obra Cultural Balear, Algaida, agost de 1973.

 2. Curs de llengua catalana dins la II Campanya de la nostra llengua, Obra Cultural Balear, estiu de 1974.

 3. Curs de català per a mestres. Obra Cultural Balear, Palma, gener-maig de 1976.

 4. Curs de català per a funcionaris de l'Ajuntament de Palma, abril-juny de 1976.

 5. Curset de català per a mestres, Palma, Facultat de Filosofia i Lletres, 26 juliol-27 agost de 1976.

 6. Curs de català per a mestres. Institut de Ciències de l'Educació. Palma, gener-juny de 1977.

 7. Curs de català a l’escola Mata de Jonc. Palma,  28-8-1978 a 1-9-1978.

 8. Curs de català per a mestres. Institut de Ciències de l'Educació. Palma, novembre 1977-maig 1978.

 9. Llengua Catalana, nivell mitjà (15 lliçons). I Cursos d'Estiu de Català a Mallorca, la Porciúncula, Palma, juny de 1978.

 10. Curs de català d'una setmana per als mestres de l'escola Mata de Jonc (agost de 1978).

 11. Curs de català a la Facultat de Dret. Palma,  gener-juny 1979.
 12. Curs de reciclatge de català per a mestres. Institut de Ciències de l'Educació. Palma, gener-juny 1979.

 13. Llengua Catalana, grau superior (15 lliçons). II Cursos d’Estiu de Català a Mallorca. La Porciúncula, Palma, juny de 1979.

 14. Curs «Dialectologia i sociolingüística catalana». Escola d'Estiu de Mallorca, agost- setembre de 1979.

 15. Curset intensiu de reciclatge de llengua catalana (Llengua II) organitzat pel Consell General Interinsular, Palma, setembre de 1979.

 16. Curs de català per a periodistes, organitzat pel Consell General Interinsular, Palma, octubre-novembre de 1979.

 17. Curs de reciclatge de català per a mestres. Institut de Ciències de l'Educació. Palma, gener-juny de 1980.

 18. Curs de sociolingüística (15 lliçons). III Cursos d'Estiu de Català a Mallorca, la Porciúncula, Palma, juny 1980.

 19. Curs de català per a funcionaris de l’Ajuntament de Palma. Abril de 1981.

 20. Curs Llengua Catalana, nivell superior (15 classes). Cursos d'Estiu de Català a Mallorca. La Porciúncula, Palma, estiu de 1984.

 21. Problemes de Sociolingüística (5 lliçons). Cursos d'Estiu de Català a Mallorca. La Porciúncula, Palma, estiu de 1984.

 22. «Problemàtica de l'estandardització del català» (4 lliçons). Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1985.

 23. «El català a les Illes Balears». Trobada amb la Ciència. CIRIT, Generalitat de Catalunya, Ceret, 1985.

 24. «El català de Mallorca». Trobada amb la Ciència. Guaiteu com rallem. CIRIT, Generalitat de Catalunya, Palma, 17 al 23 de juliol de 1988.

 25. Llengua Catalana, nivell mitjà (15 classes). Cursos d'Estiu de Català a Mallorca. La Porciúncula, Palma, estiu de 1990.

 26. Seminari sobre l'estandardització del català. Cursos d'Estiu de Català a Mallorca. La Porciúncula, Palma, 11, 12 i 13 de juliol  de 1990.

 27. «Les interferències lingüístiques» (4 classes). Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, agost de 1991.

 28. «Les llengües subordinades i la interferència» (2 classes). Universitat de Barcelona, 20 i 21 de novembre de 1991. Programa d’intercanvi entre les universitats de Barcelona i de les Illes Balears.

 29. «La construcció de la llengua nacional» (5 classes). XV Cursos de Filologia Catalana  "Francesc de Borja Moll". Càtedra Ramon Llull (Universitat de Barcelona i Universitat de les Illes Balears), Palma, juliol 1992.

 30. «Textos, estils i models de llengua» (4 classes). Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1992.

 31. «L’Europa de les llengües» (4 classes). Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1993.

 32. «L’Enquesta sociolingüística als Països Catalans» (4 classes). Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1994.

 33. «La innovació en les llengües subordinades i en les no subordinades» (5 classes). Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1996.

 34. «La construcció del català comú». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1997.

 35. «Fabra i la interferència lingüística». XXI Cursos de Filologia “Francesc de B. Moll”. Càtedra Ramon Llull (Universitat de Barcelona i Universitat de les Illes Balears), Palma, del 20 al 24 de juliol de 1998.

 36. «Planificació lingüística a l’Europa del 2000». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1998.

 37. «La lexicografia catalana i la interferència». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 1999.

 38. «L’ensenyament de la llengua catalana a alumnes no catalanoparlants». Curs per a llicenciats organitzat per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, Palma, 2000.

 39. «La subordinació lingüística». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2000.

 40. «Onomàstica i toponímia» Dins el curs Toponímia i Geografia. Universitat de les Illes Balears, Palma, del 2 al 14 de juliol de 2001.

 41. «Les fronteres lingüístiques». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2001.

 42. Participació en eI Seminari d’Actualització del Llenguatge Oral als Mitjans de Comunicació. Consell Insular de Mallorca, Palma, 10 al 12 de desembre de 2001.

 43. «Vint anys de debat sobre l’estàndard». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2002.

 44. «La llengua catalana i Internet». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2003.

 45. «Les polítiques de fragmentació del català». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2004.

 46. «Interferència i genuïnitat en el català d'avui». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2005.

 47. «Preguntes i respostes sobre sociolingüística bàsica». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2006.

 48. «Llengua i política a les Illes Balears». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2007.

 49. «Les lleis sobre la llengua i els drets lingüístics». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2007.

 50. «Com et diuen? Introducció a l'onomàstica catalana». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2008.

 51. «La diversitat lingüística d’Europa i el món. Les estratègies de comunicació interna a les institucions supraestatals» (2 hores). Dins el curs Les llengües auxiliars internacionals. Introducció a l'esperanto. Palma, Universitat de les Illes Balears, 2 de juliol de 2009.

 52. Coordinador i professor del curs Les llengües auxiliars internacionals. Introducció a l'esperanto. Universitat de les Illes Balears, Palma, 9-15 de juliol de 2009.

 53. «Com et diuen? Introducció a l'onomàstica catalana». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2009.

 54. «La historia sociolingüística d'Europa explicada amb mapes». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2010.

 55. «D'on surten les paraules? ». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2011.
 56. «La bona pronunciació».  Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2012.

 57. «Cent anys de les normes ortogràfiques». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2013.

 58. «La construcció de llengües i nacions a l'Europa moderna». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2014.

 59. «Labèrnia i Fabra. Dues èpoques, dos projectes». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2015.

 60. «Les llengües romàniques, un món de paraules en moviment». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2016.

 61. «Quasi tres segles de gramàtica catalana». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2017.

 62. «Pompeu Fabra i el lèxic català». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2018.

 63. «La bona pronunciació», Universitat de les Illes Balears, I Jornades de Qualitat Lingüística, 5 d'abril de 2019.

 64. «L'evolució de les normes lingüístiques en temps recents». Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 2019.

 65. «La bona pronunciació catalana», Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 2020.

 66. «Fer del català una llengua normal: La llengua estàndard que cal per a una situació de normalitat», Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 20, 21 i 22 d'agost de 2021.

 67. Ortoèpia per a professionals dels mitjans. II Seminari de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació. Universitat de les Illes Balears. 13 i 20 d'octubre de 2021.

 68. «Els diccionaris catalans», Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 20, 21 i 23 d'agost de 2022.

 69. «Tractament en català de la toponímia estrangera», Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 21, 22 i 23 d'agost de 2023.

 

3.5. Cursos de català a través de mitjans de comunicació

 1. Mallorquí a tot vent. Curs de llengua catalana a través de Ràdio Popular de Mallorca i de Diario de Mallorca [amb Joan Quetglas, Antoni Ramis i Antoni Socias]. 1971-1972.

 2. Nuestra lengua y sus amigos. Curs de català per a no catalanoparlants a través de Ràdio Popular de Mallorca, cursos 1972-1973 i 1973-1974.

 3. Curs de llengua catalana nivell mitjà (direcció i presentació). Sistema ECCA, Ràdio Popular de Mallorca, cursos 1978-79 i ss.

 

4. CONFERÈNCIES I TAULES RODONES

4.1. Conferències

 1. Conferència al Seminari de Palma sobre sociolingüística.

 2. Presentació del Congrés de Cultura Catalana a Campanet. Campanet,  22 de maig de 1976.

 3. Presentació de la Campanya Per l’Oficialitat Lingüística als Països Catalans. Organitzada pel Congrés de Cultura Catalana.
  Delegació Universitària de Tarragona, 23 de març de 1977.

 4. Conferència sobre la situació del català. Escola de Formació Professional. Palma, 23 de maig de 1977.

 5. «La bandera de Mallorca». Centre dels Escoltes de Mallorca, Palma, 25 de juny de 1980.

 6. «Francesc de B. Moll dins la cultura actual a Mallorca». Actes culturals amb motiu de la denominació de Francesc de B. Moll a l’institut de FP de la ciutat de Mallorca. Palma, 10 de desembre de 1982.

 7. «Els parlars de Mallorca». Visita de professors i estudiants alemanys a Mallorca, Sineu 1984.

 8. «La significació de la conquesta de Jaume I en l'ordre lingüístic i cultural», Calvià, 9 de setembre de 1984.

 9.  «Mètodes d’investigació en dialectologia social». Universitat de València, 11 de desembre de 1985.

 10. Presentació del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Campos.

 11. Presentació del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Felanitx. 24 d’abril de 1986.

 12. «Les actituds lingüístiques dels baleàrics». Dins la secció “La situació sociolingüística de les llengües minoritàries de l’Estat espanyol”. Universitat d'Estiu de Gandia,  28 d’agost de 1986.

 13. «Història i llengua a Mallorca». Programa de festes patronals de Santa Maria del Camí. Santa Maria, 8 de setembre de 1986.

 14. «El model de llengua a les classes en català». Dins 1ª Jornada sobre Ensenyament en català. Institut Antoni Maura, Palma, 21 de novembre de 1986.

 15. «La toponímia urbana de Palma». Jornada de la Societat d'Onomàstica. Montuiri,  22 de novembre de 1986.

 16. «Universitat, llengua i societat a les Illes Balears», Primeres Jornades de Planificació Lingüística Universitària. Universitat de València, Castelló, 30 de març de 1987.

 17. «Evolució i estat present de la situació sociolingüística a la nostra comunitat». Cicle "El Llenguatge i l'home", Currículum per a la Pau, Universitat de les Illes Balears, 24 de gener de 1989.

 18. «El manteniment de la llengua pròpia i la integració dins el món actual». Cicle "El Llenguatge i l'home", Currículum per a la Pau, Universitat de les Illes Balears, 31 de gener de 1989.

 19. «El procés de normalització lingüística a les Illes Balears». Cicle Processos de normalització lingüística: l'extensió d'ús social i la normativització, Universitat de Barcelona, 27 de febrer de 1990.

 20. «Paper de la sociolingüística en els processos de normalització lingüística», Institut Blancadona, Eivissa, 2 de maig de 1990.

 21. «La situació i el futur de la llengua a les illes Balears», cicle de conferències   commemoratiu dels 25 anys de la revista Escola Catalana, Barcelona, Òmnium Cultural, 18 de maig de 1990.

 22. «La llengua catalana a les Illes Balears», Conferència Internacional de Barcelona sobre el Plurilingüisme a Europa, 4 d'abril de 1991.

 23. «La situació sociolingüística a les Illes Balears». Visita de professors i  estudiants alemanys a la Universitat de les Illes Balears, curs 1990-1991.

 24. «L’ordenació lingüística de l’Europa Nova». Centre de Professors, Eivissa, 4 de juny de 1991.

 25. «La situació sociolingüística a les Illes Balears», dins els actes de presentació del Grup Català de Sociolingüística a la Universitat de les Illes Balears, Palma, novembre de 1991.

 26. «La situació legal i la situació real del Català», Seminari O Uso das Línguas na Perspectiva da Europa Comunitária, AGAL, Ourense, 30 d'abril de 1992.

 27. «Context socio-cultural de la llengua», Curs de didàctica de la llengua catalana per a professors d'adults, Escola de Formació en Mitjans Didàctics, Palma, 11 de maig de 1992.

 28. «La llengua catalana, demà», Trobades d'estiu Cap a la independència, Maria de la Salut, les Tarragones, Mallorca, 10 juliol 1992.

 29. «La situació sociolingüística a les Illes Balears», Gemeinsames Kolloquium der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik, Berlin, 12 de setembre de 1992.

 30. «L'estandardització de la llengua catalana. La tasca feta i la tasca a fer». Lliçó inauguaral dels XX Cursos de Llengua Catalana i Cultura de les Balears de l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, 8 d'octubre de 1992.

 31. «La llengua catalana demà», Escola de Tardor de les JERC, Portals Nous, Calvià, 8 de desembre de 1992.

 32. «El futur de la llengua catalana: les condicions necessàries», Eivissa, Centre de Professors, 6 de maig de1993.

 33. «La llengua catalana: present i perspectives de futur». Cicle Trimestre Cultural, organitzat per l’Ajuntament de Binissalem. Binissalem (Can Sabater), 11 de desembre de 1993.

 34. «Antecedents històrics i qüestió lingüística». I Curs de Formació de les Joventuts Nacionalistes de les Illes. Pollença, 18 de març de 1995.

 35. «Models lingüístics a l’ensenyament». Escola d’Estiu de Mallorca, 24 agost de 1995.

 36.  «El bilingüisme i la normalització lingüística». Institut de Batxillerat Na Camel·la, Manacor, 1 de març de 1996.

 37. «Aspectes fonològics del català de Mallorca», Xarxa de la Variació Lingüística, Universitat de Barcelona, 2 de maig de 1996.

 38. «Evolució recent de la situació del català a les illes Balears». Grup Català de Sociolingüística. Universitat de Barcelona, 2 de maig de 1996.

 39. «Sobre l’estàndard composicional». Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Mallorca. Palma, 18 d’octubre de 1996.

 40. «La llengua catalana als mitjans de comunicació de Mallorca». I Jornades de Comunicació Local a Mallorca, Conselleria de Cultura. Alcúdia, 9 de mpve,bre de 1996.

 41. «Per què els pollencins parlen amb el i u?». IV Curs d’Història de Pollença. Pollença, 14 de març de 1997.

 42. «Models reeixits de normalització lingüística». Actes de l’Acampallengua 1997. Inca, 12 d’abril de 1997.

 43. «La construcció del català comú». Institut de Batxillerat Sa Blanca Dona. Eivissa, 15 de maig de 1997.

 44. «La construcció del català comú». Institut de Batxillerat Santa Maria. Eivissa, 15 de maig de 1997.

 45. «Situació de la llengua catalana segons l’enquesta de l’Institut d’Estudis Avançats de les Illes Balears». Eivissa, Centre de Professors, 15 de maig de 1997.

 46. «Anàlisi sociolingüística d’una conferència de Jaume Matas». Acte organitzat pel Bloc d'Estudiants Independentistes, Universitat de les Illes Balears, Palma, 29 d’octubre de 1997.

 47. «La diversitat lingüística». Conferència per als alumnes del Col·legi Sant Vicenç de Paül, Inca, 18 de novembre de 1997.

 48. «La llengua estàndard». Conferència per als mestres del col·legi Sant Vicenç de Paül, Inca, 18 de novembre de 1997.

 49. «La construcció de llengües en el món contemporani». Dins Curs de Planificació i Gestió de Serveis Lingüístics. Universitat de les Illes Balears, Institut de Ciències de l’Educació, Palma, 4 de desembre de 1997.

 50. «La llengua estàndard en un país normal». Curs monogràfic de sociolingüística organitzat per l’Escola Municipal de Mallorquí. Manacor, 17 de febrer de 1998.

 51. «Llengua estàndard, dialectes i registres en una situació de normalitat». Ateneu Barcelonès, Barcelona, 27 de febrer de 1998
  .
 52. «La llengua estàndard». Institut de batxillerat Santa Maria (Eivissa), 25 març 1998.

 53. «La llengua estàndard». Institut de batxillerat de Sant Antoni (Sant Antoni), 25 març 1998.

 54. «Pompeu Fabra i la interferència». Dins el cicle L’obra de Pompeu Fabra i les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears, Palma, 29 d’abril de 1999.

 55. «Incidència de la població forana en la llengua i la cultura de les Illes Balears». Jornades “Mallorca: llengua i migració europea”. Ciemen, Palma, 4 i 5 de juny de 1999.

 56. «Criteris d’ús oral i escrit a les institucions». Dins Jornades sobre Normalització Lingüística a les Administracions Públiques, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Ciutadella, 17 de novembre de 1999; Eivissa, 14 de gener de 2000; i Palma, 28 de gener de 2000.

 57. «Processos de recuperació lingüística i nacional». Trobada independentista. Alternativa per Mallorca. Santa Maria del Camí, 4 de desembre de 1999.

 58. «El balear i l’estàndard». Dins Setè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-7). Universitat de Barcelona, 16 de desembre de 1999.

 59. Curs de realització de pàgines web. Organitzat pel Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. 2000.

 60. «La llengua catalana. Balanç i perspectives». XXVI Curs Eivissenc de Cultura. Institut d’Estudis Eivissencs. Eivissa, 27 d’octubre de 2000.

 61. «Globalització cultural: llengües, cultures i identitats nacionals en perill». Cicle Globalització, moviments socials i conflictes. CEPC, Universitat de les Illes Balears, Palma 30 d’abril de 2002.

 62. «El segle XX: els treballs de codificació durant el període d'entreguerres». Cicle El passat i el present de la llengua catalana. Escola Municipal de Mallorquí, Manacor, 11 de febrer de 2003.

 63. «Les agressions a la unitat de la llengua catalana». Primer cicle de conferències de l’Obra Cultural Balear de Santa Margalida. Santa Margalida, 28 de maig de 2004.

 64. «Les polítiques de fragmentació lingüística». Maria de la Salut, les Tarragones, 13 agost 2004.

 65. «Institucions públiques i llengua catalana». Dins els actes de l’Acampallengua 2005. Porreres, 29 de maig de 2005.

 66. «Llengües i identitats a Europa». Dins el cicle Llengua i identitat organitzat pel GRESIB i CUSC, Universitat de les Illes Balears, 30 gener 2006.

 67. «Les llengües minoritàries en un món globalitzat». Dins Jornades de Cultura Catalana a Kaunas, Universitat de Kaunas, 28 d’abril de 2006.

 68. «Les llengües d'Europa». IES de Santanyí, 31 abril 2006.

 69. «Els noms dels carrers de Palma». Palma, seu d'ARCA, 20 de novembre de 2007.

 70. «La situació del català a les Illes Balears». I Seminario de Planificación Lingüística, organitzat pel Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostel·la, 3 de desembre de 2007.

 71. «La repressió de la llengua catalana per l'Estat espanyol». Son Cervera, actes de l'Acampallengua, 24 de maig de 2008.

 72. Conferència sobre les llengües d'Europa per als alumnes de primer curs de Filologia Anglesa. Universitat de les Illes Balears, 17 de març de 2009.
 73. «La persecució de la llengua catalana entre 1707 i 1975», VIII Campus Universitari Mallorca-Andorra, Institut Ramon Llull, Artà, 27 de juliol de 2009.

 74. «Legislació i drets lingüístics». Dins II Jornades Universitàries de Cultura Municipal, Vilafranca de Bonany, 13 de novembre de 2009.

 75. «La persecució de la llengua catalana entre 1707 i 1975», IX Campus Universitari Mallorca-Andorra, Institut Ramon Llull, Artà, 26 de juliol de 2010.

 76. «Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua», Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 22 d'agost 2010.

 77. «El corrector i la normativa». Conferència inaugural del Màster en correcció i assessorament lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 2010.

 78. «La normalització lingüística a les Illes Balears i la situació actual del català entre el jovent», Actes de l'Acampallengua, Campos, 16 abril 2011.

 79. «El català a les Illes Balears». X Campus Universitari Mallorca-Andorra, Institut Ramon Llull, Artà, 25 de juliol de 2011.

 80. «La figura i l'obra de Joan Solà». Obra Cultural Balear, Manacor, 28 de noviembre de 2011.

 81. «Les idees sociolingüístiques de Joan Solà». Homenatge a Joan Solà, Universitat de les Illes Balears, 23 de febrer de 2012.

 82. Conferència dins el cicle  Assemblees per la llengua, organitzades per l'Obra Cultural Balear. Sineu, 25 febrer 2012.

 83. «Història de la llengua catalana, entre la repressió i la normalització». XI Campus Universitari Mallorca-Andorra, Institut Ramon Llull, Artà, 31 juliol 2012.

 84. Conferència sobre Josep Maria Llompart. Santa Maria del Camí, Biblioteca Cas Metge Rei, 24 de juliol de 2013.

 85. «Josep Maria Llompart, una vida dedicada al país». Societat El Miquelet, València, 28 de novembre de 2013.

 86. «La llarga història que hi ha darrere els nostres noms i cognoms». XIV Congrés d'Estudiants dels Països Catalans, 11 de març de 2015.

 87. «Les lleis lingüístiques com a eines de transformació social». Cicle de conferències organitzat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears per a commemorar el 20è aniversari de la Llei de normalització lingüística. Formentera 18 maig 2016.

 88. «En què consisteix un procés de normalització lingüística?». Institut d'Estudis Eivissencs, Eivissa, seu del Diario de Ibiza, 3 nov 2016.

 89. «L'obra de Pompeu Fabra i la seva vigència actual», Universitat de Granada, Facultat de Filosofia i Lletres, 9 de maig de 2018.

 90. «La vigència de l'obra de Pompeu Fabra», Obra Cultural Balear, Manacor, 28 de maig de 2018.

 91. «L'impacte de l'obra de Fabra en la llengua catalana», Institut d'Estudis Eivissencs,  Eivissa,  20 setembre de 2018.

 92. «L'origen dels noms i dels cognoms catalans». Jornada Sapiens. Revista Sapiens i Ajuntament de Palma, Palma, Can Balaguer, 27 d'abril de 2019.

 93. «Usos lingüístics i normes d'ús», III Jornada de Normalització Lingüística, Direcció General de Política Lingüística, Govern de les Illes Balears, Palma, 4 de novembre de 2019.

 94. «Mallorca i la catalanitat», Universitat Catalana d'Estiu, Cursos de formació cultural, Introducció als Països Catalans. Agost 2020.

 95. «La fonètica mallorquina, un patrimoni a protegir», Jornades sobre el Patrimoni Sonor, Consell de Mallorca, Manacor, Manacor, 19 de desembre de 2020.

 96. «Els llinatges de les Illes Balears», Obra Cultural Balear, la Cabaneta (Marratxí), 23 de febrer de 2023.

 97. «Josep Mascaró Pasarius. El perfil biogràfic», Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics, Palma, 4 de maig de 2023.

 98. «Pompeu Fabra i la descastellanització del català», Jornades Pompeu Fabra, Sant Feliu de Codines, 27 de gener de 2024.

 

4.2. Participació a taules rodones

 1. Les llengües no oficials de l'Estat espanyol [amb Maria Xesús Castro, Oriol Pi de Cabanyes, etc.]. Escola d'Estiu, Monestir de la Real, Palma, 9 de setembre de 1976.

 2. Presentació del Congrés de Cultura Catalana a l'Escola d'Estiu [amb Josep M. Llompart i Josep Albertí]. Monestir de la Real, Palma, 1977 .

 3. Taula rodona sobre normalització lingüística [amb Francesc. Ferrer i Gironès, Lluís Garau, Antoni Artigues, Pere Llabrés i Damià Pons]. Grup Blanquerna, Monestir de la Real, Palma, 16 de març de 1986.

 4. Què és el català estàndard? [Amb Aina Moll, Nadal Batle, Ramon Barnils, Maria Antònia Oliver i Vicenç Alonso]. Primera setmana del llibre en català, la Llotja, Palma, 4 de novembre de 1987.

 5. La normalització lingüística a debat [amb Josep A. Grimalt, Aina Moll i Miquel Montserrat; moderador, Damià Pons]. Fundació Emili Darder, Casa de Cultura de Palma, 18 d'octubre de 1988 .

 6. La situació sociolingüística a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears i a la Franja de Ponent [amb Josep Murgades, Juli Pallarol i Josep Lacreu]. Sessions de Dret Lingüístic. Escola d'Administració Pública de Catalunya, Lleida, 10 d'abril de 1991.

 7. L'exemple lingüístic de Puerto Rico, vist des dels Països Catalans [amb Josep Guia i Jordi Solé i Camardons]. Ateneu Barcelonès, 12 de juny de 1991.

 8.  La situació socioligüística a les Illes Balears [amb Marià Torres, Aina Moll i J. M. Llompart (moderador)]. Dins els actes de presentació del Grup Català de Sociolingüística a la Universitat de les Illes Balears, Palma,  4 de novembre 1991.

 9. Conflictes socials i polítics i estudis interdisciplinaris, El llenguatge i l'home, Curriculum per a la pau, Universitat de les Illes Balears, Palma, 3 d'abril de 1992.

 10. O uso das línguas na persectiva da Europa Comunitária [amb Felisindo Rodríguez Vilarinho, Carmo Diéguez Gonçález, Josep Inglès, Vicent Pitarch, Jaume Vernet, Xavier Vilhar, Júlio Diéguez i Adolfo Rodríguez Bornaetxea]. Seminari del mateix nom, Ourense, 1 de maig de 1992.

 11. Presentació i moderació de la taula rodona d'homenatge universitari a Joan Fuster, organitzat pel Bloc d'Estudiants Independentistes [amb Bernat Joan, Max Cahner i Jaume Pérez Montaner]. Universitat de les Illes Balears, Palma, 30 de març de 1993.

 12. El present i el futur de la nostra llengua [amb Aina Moll, Miquel Galmés, Miquel Sbert, Jaume Casasnoves i Josep Melià]. Sant Llorenç del Cardassar, 7 de gener de 1994.

 13. Taula rodona a Capdepera Ràdio sobre la situació del català [amb Aina Moll i Gabriel Barceló]. Capdepera, 12-3-1994.

 14. Ensenyament en català i català [amb Miquel Sbert i Aranau Amer]. Escola de Tardor de les JERC. Son Malferit, Palma, 11-12-1994.

 15. La llengua catalana avui [amb Montserrat Badia, Andreu Bosch, Isidor Marí, Vicent Pitarch, Ramon Sistach i Miquela Valls]. Onzè Congrés Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma, 9 de setembre de 1997.

 16. Balanç i situació actual del català [amb Isidor Marí, Joan Melià, Joan Miralles i Antoni Serra]. Celebració del XX aniversari del Congrés de Cultura Catalana. Universitat de les Illes Balears, Palma, 2 de desembre de 1997.

 17. Llengua catalana i mitjans de comunicació [amb Joan Miralles, Miquel Serra i Pere Fullana]. Universitat de les Illes Balears i Diari de Balears, Palma, 3 de desembre de 1997.

 18. Commemoració dels 50 anys de la mort de Pompeu Fabra [amb Antoni M. Badia i Margarit, Pere Verdaguer, Josep Guia i Manuel Castellet]. Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 20 d’agost de 1998.

 19. L’estandardització i la pervivència dels dialectes [amb Ramon Sistac, Josep Lacreu, Isidor Marí i Joaquim Viaplana]. Dins Setè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-7). Universitat de Barcelona, 16 de desembre de 1999.

 20. Política lingüística i universitat [amb Conxa Planes, Pere Muñoz i Miquel Mayol]. II Congrés d’Estudiants de Filologia Catalana. Universitat de les Illes Balears, Palma, 7 de maig de 2000.

 21. La llengua i les noves tecnologies [amb Llorenç Valverde i Josep A. Grimalt]. Portocolom, 26 de juliol de 2000.

 22. L’estàndard i els mitjans de comunicació [amb Jordi Badia, Francesc Vallverdú i Rafel Vallbona]. III Congrés d’Estudiants de Filologia Catalana. Palma, Universitat de les Illes Balears, 5 de maig de 2004.

 23. El català, llengua de futur [amb Josep Espar i Ticó, Francesc Dorca, Raquel Esteve i Enza Castellagio; moderador: Carlo Sechi]. XIX Jornades d’Intercanvi per a Estudiants, l’Alguer 11 de novembre de 2005.

 24. Mallorca, 20 anys de transformacions [Amb Joan Amer, Pere Mascaró, Joan Melià, Onofre Rullan, Sebastià Serra; moderador: Antoni Trobat]. Actes del 20 aniversari del grup Blanquerna, Palma, l'Escorxador, 19 nov 2005 .

 25. Homenatge a Joan Solà. Universitat de les Illes Balears, 23 de febrer 2012.

 26. Homenatge a Antoni Maria Badia i Margarit [Amb Jaume Corbera, Isidor Marí, Joan Melià i Joan Miralles]. Universitat de les Illes Balears, 18 febrer 2015.

 27. La llengua en un nou Estat. [Amb Bernat Joan, Carme Junyent i Josep Murgades]. Universitat Catalana d'Estiu, 22 agost 2016.

 28. Pompeu Fabra i els Països Catalans. Als 150 anys del naixement. [Amb Ramon Gual, Gabriel Bibiloni, Vicent Pitarch, Jordi Mir, Jordi Casassas, Joandomènec Ros i el president Quim Torra], Universitat Catalana d'Estiu, 23 d'agost de 2018.

 29. Cap a la residualització del català? [Amb Carme Junyent, Enric Gomà i Montserrat Sendra; moderada per Jaume Puig]. Universitat Catalana d'Estiu, Manresa, 1r de juliol de 2021.

 

4.3. Presentació de llibres

 1. Presentació del llibre Mecanismes de Poder, d'Antoni Artigues. Palma, Llibreria Quart Creixent,  16 de juliol de 1985.

 2. Presentació del llibre Un Puput de Cresta Molla, de Jaume Sastre [amb Mateu Joan, Bernat Joan i Jaume Sastre]. IX Fira del Llibre, Palma, Estació d'Inca, 8 de juny de 1991.

 3. Presentació del llibre Un puput de cresta molla, de Jaume Sastre [amb Bernat Joan, Mateu Joan, Jaume Sastre i Joaquim Auladell]. Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, agost de 1991.

 4. Presentació del llibre El progrés, detonant de la substitució lingüística, de Bernat Joan, Eivissa, 4 de juny de 1991.

 5. Presentació del llibre Vocabulari de barbarismes, de Jaume Corbera. Algaida, 15 de maig de 1993.

 6. Presentació del llibre Fer una llengua és fer una nació. [Amb Gabriel Bibiloni i Bernat Joan]. Petra, Restaurant Sa Creu, 11 de novembre de 1994.

 7. Presentació del llibre Les Normalitzacions reeixides, de Bernat Joan, Palma, Llibreria Quart Creixent, 5 d'octubre de 1996.

 8. Presentació del llibre Resolguem dubtes, de Jordi Badia, Francesc Esteve i Lluís Marquet. Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 22 d’agost de 1998.

 9. Presentació del llibre Ecologia Lingüística, d’Antoni Artigues i Rosa Calafat. Universitat de les Illes Balears, Palma, 3 de març de 1999.

 10. Presentació del llibre Sabotatge a la llengua catalana d’Antoni Artigues i Rosa Calafat [amb Gabriel Oliver i els autors]. Llibreria Quart Creixent, Palma, 6 de maig de 1999.

 11. Presentació del llibre Toponímia i cartografia de J. Mascaró Passarius. Fira del Llibre, Palma, 1 de juny de 2000.

 12. Presentació del Diccionari de sociolingüística, de Jordi Solé i Camardons et al. Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 24 d’agost de 2001.

 13. Presentació de la revista Llengua Nacional. CEPEC, Universitat de les Illes Balears, 11 de desembre de 2002.

 14. Presentació del llibre Fabra abans de Fabra, de Lluís Marquet. Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent, 21 d’agost de 2003.

 15. Presentació del llibre Diccionaris, normativa i llengua estàndard. Del Fabra al Diccionari de l’Institut, de Francesc Esteve, Josep Ferrer, Lluís Marquet i Juli Moll. Espai Mallorca, Barcelona, 6 de novembre de 2003.

 16. Presentació del Corpus de Toponímia de Menorca, de Josep Mascaró Passarius. Jornades d’Estudis Locals, Alaior, 27 de novembre de 2004.

 17. Presentació del llibre Una llengua musicada, de Carla González. Palma, Llibreria Quart Creixent, 18 de febrer de 2009.

 18. Presentació del llibre Català normalitzat en un món multilingüe, de Bernat Joan. [Amb Aina Moll i l'autor]. Palma, Institut Ramon Llull (de projecció internacional), 13 d'octubre de 2009.

 19. Presentació del llibre Torcebraç de Rosa Calafat, Can Alcover, 16 de juliol de 2010.

 20. Presentació del Diccionari de dubtes del català oral (DDCOR) [amb David Paloma, Mònica Montserrat, Joan Rotger i (Nanda Ramon?)]. Palma, la Misericòrdia. 6 de juny de 2012.

 21. Presentació del llibre Palma dibuixada de Feliu Renom, Palma, Llibreria Quars, 21 d'abril de 2016.

 22. Presentació de la revista Llengua Nacional, Universitat de les Illes Balears, 2 de maig de 2018.

 23. Participació a la presentació del llibre Viatge al riu de l'Or, Club Nàutic de Cala Gamba, 15 de setembre de 2022.

 

4.4. Presentació de llibres propis

 1. Presentació del llibre Amb bones paraules.

 2. Presentació del llibre Els carrers de Palma, Palma, Can Alcover, 26 de juny de 2013 [amb Nanda Ramon, Gaspar Valero, Lleonard Muntaner i l'autor].

 3. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Palma, Llibreria Embat, 30 de març de 2022.

 4. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Felanitx, Centre Cultural de Felanitx,, 20 d'abril de 2022.

 5. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Santa Maria del Camí, Espai Passatemps, 28 d'abril de 2022.

 6. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Manacor, Institució Antoni Maria Alcover, 26 de maig de 2022.

 7. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Campos, Obra Cultural Balear, 9 d'agost de 2022.

 8. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Manacor, Obra Cultural Balear, 31 d'octubre de 2022.

 9. Presentació de Els cognoms de les Illes Balears, Pollença, Obra Cultural Balear, 4 de novembre de 2022.

 10. Presentació de El parlar bleda, Palma, Fira del Llibre (passeig del Born), 1r de juny de 2023.

 

4.5. Parlaments

 1. Parlament sobre «Significació de la conquesta de Jaume I en l'ordre lingüístic i cultural», Pregó de les Festes del Desembarcament, Calvià, 9 de setembre de 1984.

 2. «La llengua, qüestió d'Estat», Parlament pronunciat amb motiu de la Festa de la Unitat de la Llengua, Diada de Sant Jordi, a la Casa de Cultura de Felanitx, el 20 d'abril de 1991. Publicat a S'Arenal de Mallorca, 1 de juliol de 1991. Presentació de Jaume Santandreu i actuació de Biel Majoral.

 3. Parlament a l'acte de Reconeixement de Mèrits de l'Escola Municipal de Mallorquí, Manacor, 4 de juny de 1998.

 4. Parlament a l'acte d'homenatge a Pompeu Fabra en el cinquantè aniversari de la seva mort. Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Conflent, agost de 1998.

 5. Parlament a la Diada del 31 de desembre. Palma, plaça de la Porta Pintada, 31 desembre de 1998.

 6. Laudatio en l'acte de concessió del premi Canigó a l'Obra Cultural Balear. Universitat Catalana d'Estiu, 20 agost 2012.

 7. Parlament en el concert de l'Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans, Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, església Sant Pere, 22 agost 2012.

 8. Laudatio en l'acte de concessió del premi Canigó a Vilaweb. Universitat Catalana d'Estiu, Prada de Conflent, 23 d'agost de 2020.

 

4.6. Altres actes

 1. Presentació del Congrés de Cultura Catalana a Campanet [amb Antoni Serra i Gabriel Oliver], 22 de maig de 1976.

 2. Presentació del film La ciutat cremada, Palma, Cine Hispània, 28 de gener de 1977 [parlaments d'Antoni Serra, Antoni Ribas i Gabriel Bibiloni].

 3. Presentació de la Campanya per a l'Ús Oficial del Català del Congrés de Cultura Catalana a Tarragona, amb Jaume Fuster, 23 de març de 1977.

 

5. CONGRESSOS

5.1. Organització

 1. Vocal del comitè organitzador del XVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romància. Palma, abril de 1980.

 2. Vocal del comitè organitzador del VII Col·loqui Onomàstica. Palma, abril de 1982.

 3. Vocal del comitè organitzador del Col·loqui sobre les Fonts Orals, Palma, 12-15 abril 1984.

 4. Membre del comitè científic del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Palma,  1986.

 5. Coordinador de l'àrea de Lingüística Social a les Illes Balears del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986).

 6. Membre del comitè científic de la Conferència Internacional de Barcelona sobre el Plurilingüisme a Europa. Barcelona, 3 al 6 d'abril de 1991.

 7. Membre del comitè científic del XVIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. Menorca, 22 al 24 d’abril de 2001.

 

5.2. Ponències

 1. «El procés d'estandardització del català» [amb J.R. Borràs, J. A. Castellanos i Lluís Polanco]. II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Palma 1986.

 2. «El català a Mallorca: entre el neguit i l’esperança». IV Congrés sobre el Patrimoni, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, octubre de 1996.

 3. «L’enqüesta sociolingüística als Països Catalans: una aproximació comparativa» [amb Joan Argenter]. V Trobada de Sociolingüistes Catalans, Institut de Sociolingüística Catalana, Barcelona, 24 i 25 d’abril de 1997.

 

5.3. Comunicacions

 1. «La normativa a les Illes Balears» [coautor amb Jaume Corbera]. Primeres Jornades sobre la llengua normativa. Universitat de Barcelona, Barcelona, 1 d’octubre de1983.

 2. «La transcripció de les fonts orals». I Col·loqui sobre les Fonts Orals. Palma, abril 1984.

 3. «Unes recerques i un discurs que mostrin la realitat nacional» [coautor amb A. Artigues]. XIII Conferència de l'Association for Teacher Education in Europe, Barcelona, juny de 1988.

 4. «L’interposizione delle lingue dominanti nella introduzione de neologismi nelle lingue subordinate». XXI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romànica. Palerm, setembre de  1995.

 5. «La normalització de l’antropotoponímia», Jornada d’Antroponímia i Toponímia, Santa Margalida, 20 de març de 2004.

 6. «Algunes consideracions entorn del procés d’elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència l’elaboració verdagueriana» [coautor amb Carles Castellanos i Lluís Marquet]. VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer, Vic-Folgueroles 11 de novembre de 2005.

 7. «Les llengües d'Europa. Perspectiva històrica». IX Congrés d'Estudiants de Filologia Catalana, Palma, UIB, 2010.

 8. «La llarga història que hi ha darrere els nostres noms i cognoms». XIV Congrés d'Estudiants dels Països Catalans, 11 de març de 2014.

 

5.4. Conferències

 1. «La llengua Catalana a les Illes Balears». Conferència Internacional de Barcelona sobre el Plurilingüisme a Europa, Barcelona, 4 d'abril de 1991.

 2. «La situació legal i la situació real del Català». Seminari O uso das línguas na perspectiva da Europa Comunitária, Agal, Ourense 30 d'abril de 1992.

 3. «La situació sociolingüística a les Illes Balears». Gemeinsames Kolloquium der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik, Berlín, 12 de setembre de 1992.

 4. «Els criteris normatius en la fixació dels noms dels carrers de Palma», XIII Jornada d'Onomàstica. Toponímia Urbana, Castelló de la Plana, 2021.

 

5.5. Taules Rodones

 1. «O uso das línguas na persectiva da Europa Comunitária» [amb Felisindo Rodríguez Vilarinho, Carmo Diéguez Gonçález, Josep Inglès, Vicent Pitarch, Jaume Vernet, Xavier Vilhar, Júlio Diéguez i Adolfo Rodríguez Bornaetxea]. Seminari del mateix nom, Ourense, 1 de maig de 1992.

 2. «La llengua catalana avui». XI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma, 8 al 12 de setembre de 1997.

 3. «La situació del català a les Illes Balears». I Seminario de Planificación Lingüística, organitzat pel Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostel·la, 3 de desembre de 2007.

 4. Moderació de la taula rodona «Joan Veny i l'onomàstica». [Amb Cosme Aguiló, Joan Peytaví i Vicenç Rosselló]. Dins L'encant de la Llengua. Jornades d'homenatge a Joan Veny, Palma, Centre de Cultura Sa Nostra, 27 de novembre de 2009.

 

5.6. Assistència

 1. II Encontre de Ciències Humanes i Socials dels Països Catalans, 8 i 9 de novembre de 1978.

 2. Segones Jornades de la Llengua Normativa. Universitat de Barcelona, 1985.

 3. Terceres Jornades de la Llengua Normativa. Universitat de Barcelona, 1987.

 4. III Jornades sobre l’Establiment del Llenguatge Administratiu. Consell Insular de Mallorca, Palma, 22-24 de maig de 1989.

 5. II Trobada de Sociolingüistes. Institut de Sociolingüística Catalana, Tortosa, 2 i 3 de desembre de 1991.

 6. Simposi de Demolingüística (III Trobada de Sociolingüistes Catalans). Tortosa, 15 i 16 de novembre de 1993.

 7. XI Trobada de Serveis Lingüístics. Les universitats davant els reptes del multilingüisme. València, 4 i 5 de novembre de 1999.

 8. Primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 25 i 26 de novembre de 1999.

 9. I Trobada d’Assessors Lingüístics de les Illes Balears. Menorca, juliol de 2000.

 10. XII Trobada de Serveis Lingüístics. La projecció exterior dels serveis lingüístics universitaris. Morella, 30 de novembre i 1 de desembre de 2000.

 11. Jornades sobre Traducció Automàtica. Organitzades per l’Institut Joan Lluís Vives, Barcelona, febrer de 2002.

 12. Fòrum del Partenariat per la Diversitat. Palma, 7 al 9 de febrer de 2002.

 13. XXIV Congrés International de Linguistica i Filologia Romàniques, Aberystwith, 2-6 d’agost de 2004.

 14. I Jornades de l’Observatori de la Llengua, La llengua i els mitjans de comunicació. Tortosa, 2004.

 15. II Jornades de l’Observatori de la Llengua Catalana. València 27 i 28 de maig de 2005.

 16. Seminari Anàlisi del Discurs Sociolingüístic Català i Occità, Universitat de Viena 2-3 juny 2005.

 17. III Jornades de l’Observatori de la Llengua Catalana. Fraga 27 i 28 de maig de 2005.

 18.   IV Jornades de l’Observatori de la Llengua Catalana. Cura, Mallorca, 13 i 14 d'abril de 2007.

 

6. PUBLICACIONS

6.1. Llibres

 1. Curs de llengua catalana, nivell mitjà (coordinador). ECCA, Las Palmas de Gran Canaria, 1980.

 2. Els noms dels carrers de Palma. Palma: Ajuntament de Palma, 1985. 105 pàgs. ISBN: 84-500-8769-4.

 3. Llengua estàndard i variació lingüística. València: Editorial Tres i Quatre, 1997. 149 pàgs. ISBN: 84-7502-521-8.

 4. La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic [coautor amb Antoni I. Alomar, Jaume Corbera i Joan Melià]. Palma: Consell de Mallorca, 1999. 141 pàgs. ISBN: 84-87389-09-0.

 5. Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2001. 123 pàgs. ISBN: 84-7632-664-5.

 6. Amb bones paraules. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2012. 316 pàgs. ISBN: 978-84-14076-24-7.

 7. Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat. Palma, edició de l'autor, 2012. 939 pàgs. ISBN: 978-84-616-2222-1.

 8. El català de Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2016. 187 pàgs. ISBN: 978-84-16554-04-1.

 9. Els cognoms de les Illes Balears. Palma: Nova Editorial Moll, 2022. 653 pàgs. ISBN:978-84-273-4058-9

 10. El parlar bleda. Una anàlisi de l'esfondrament de la fonètica. Palma: Editorial Moll, 2023. 89 pàgs. ISBN: 978-84-273-0939-5.

 11. Santoral apòcrif. Els sants i la cultura popular. Palma: Documenta Balear, 2024, 525 pàgs. ISBN: 978-84-19956-18-7.

 

En preparació:

 1. El català de Mallorca. Morfologia i sintaxi
 2. Diccionari d'hispanismes del català

 

6.2. Participació en llibres

 1. «La llengua normativa a les Illes Balears» [coautor amb Jaume Corbera]. Dins Problemàtica de la llengua normativa. Actes de les primeres jornades d'estudi de la llengua normativa. Pàgs. 147-156. Barcelona: Abadia de Montserrat 1984. ISBN: 84-7202-666-5.

 2. «El català a les Illes Balears». Dins Els nostres parlars. Generalitat de Catalunya, CIRIT, 1985.

 3. «L'unilingüisme de la nació catalana. Una restitució pendent» [coautor amb Antoni Artigues]. Dins Mallorca, ara. Pàgs. 261-270. Palma: Fundació Emili Darder 1987.

 4. «Els parlars balears». Dins Guaiteu com rallem, Barcelona: CIRIT, 1988.

 5. «L'espai comunicacional» [coautors: Univers Bertrana, Josep Inglès i Vicent Pitarch]. Dins Estat de la nació sense estat... després de deu anys d'autonomies. Pàgs. 67-73. Barcelona: Sirius, 1991. ISBN 84-8668513-3.

 6. «La situació del català a les Illes Balears». Dins Processos de normalització lingüística: l'extensió d'ús social i la normativització. Pàg. 139-156. Barcelona: Columna, 1991. ISBN: 84-7809-307-9.

 7. «El procés d’estandardització del català» [coautor amb Joan Ramon Borràs, Josep Anton Castellanos i Lluís Bernat Polanco]. Dins Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. IV. Àrea 3. Lingüística Social. Pàgs. 525-534. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1992. ISBN: 84-7632-152X .

 8. Col·laborador del Larousse Català en la tasca de recopilació del lèxic mallorquí.

 9. «La situació legal i la situació real del català». Dins O uso das línguas na perspectiva da Europa comunitária. Pàgs. 149-153. Galícia: Associaçom Galega da Língua, 1993. ISBN 84-87305-09-1.

 10. «El català a les Illes Balears: una situació inquietant». Dins Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlín, 10-12 setembre 1992). Pàgs. 59-67. Frankfurt: Domus Editoria Europaea, 1993. ISBN: 3-927884-38-3.


 11. «Sobre l’estàndard composicional». Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Mallorca. Pàgs. 33-38. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1997. ISBN: 84-7283-368-2.

 12. «El català a Mallorca, entre el neguit i l’esperança». Dins Actes del V Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el català patrimoni de Mallorca. Pàgs. 213-220. Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1997. ISBN: 84-933421-0-2.

 13. «La e àtona en el català de Mallorca». Dins Estudis de llengua i literatura catalanes en honor de Joan Veny, volum II, pàgs. 533-539. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1998. ISBN 84-7826-896-0 (obra completa), 84-7826-965-7 (volum II).

 14. «L'interposizione delle lingue dominanti nella introduzione di neologismi nelle lingue subordinate. Il caso del catalano». Dins Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, vol. III, pàgs. 57-63. Tübingen: Niemeyer, 1998. ISBN 3-484-50355-6.

 15. «Una enquesta sociolingüística als Països Catalans» [coautor amb Joan Argente]. Dins Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Pàgs. 9-20. Barcelona, 24 i 25 d'abril de 1997. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut de Sociolingüística Catalana, 1998.

 16. «La llengua estàndard en una situació de normalitat». Dins El Català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat. Pàgs. 63-70. Barcelona: La Busca Edicions 1999. ISBN 84-89986-23-1.

 17. «La llengua catalana a les Illes Balears [resum de la intervenció] ». Dins Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997, volum III, pàgs. 413-415. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.  ISBN 84-7826-988-6 (obra completa), 84-8415-190-5 (volum III).

 18. «Vocabulari del cavall». Dins Llibre de cavalleria de les Illes Balears. Pàgs. 377-392. Palma: Edicions de Turisme Cultural Illes Balears, 2001. ISBN 84-95473-19-4.

 19. «El balear i l'estàndard». Dins Variació dialectal i estandardització. Pàgs. 43-52. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias SA, 2002. ISBN 84-477-0819-5.

 20. «Elisió de -n i -r, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot».  Dins Joan Solà et. al. [dirs]: Gramàtica del català contemporani, vol. 1, capítol 7, pàgs. 271-285. Barcelona: Empúries 2002, 3 vols. ISBN 84-7596-869-4.

 21. «Un estàndard nacional o tres estàndars regionals?». Dins Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. Eivissa: Res Publica Edicions, 2002.

 22. «La normalització de l'antropotoponímia». Dins Jornades d’Antroponímia i toponímia (2003-2004). Palma: Universitat de les Illes Balears, 2005. ISBN 84-7632-912-1.

 23. «Amenaces dins els espais comunicacionals. El cas català». Dins Política i planificació lingüística a la Unió Europea. Language policy and language planning in the EU. Eivissa: Editorial Mediterrània, 2006. ISBN 84-95565-66-8.

 24. «El procés d'elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència l'elaboració verdagueriana». [coautor amb Carles Castellanos i Lluís Marquet]. Col·loqui sobre Verdaguer. Actes del  VI Col·loqui Verdaguer, Vic-Folgueroles, 2006. Anuari Verdaguer, núm. 14 ( 2006), pàgs. 253-261.

 25. «La llengua catalana". Dins Catalunya: Estat de la nació. Barcelona: Pòrtic, 2008. ISBN 978-84-9809-037-6.

 26. «Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua». Dins Pompeu Fabra. 10 aspectes de l'home i l'obra. Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundació Universitat Catalana d'Estiu i Edicions Galerada, 2013. ISBN 978-84-96786-56-1.

 27. «Els criteris normatius en la fixació dels noms dels carrers de Palma», XIII Jornada d'Onomàstica. Toponímia Urbana (Castelló de la Plana, 2021), Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2021, pàgs. 55-62. ISBN: 978-84-482-6599-1.

 28. «La fonètica mallorquina, un patrimoni a protegir». Dins Jornades d'Estudis Sonors, Palma, Consell de Mallorca, 2021, pàgs. 13-22.


6.3. Pròlegs

 1. «Opinió» [coautor amb Antoni Artigues i Jaume Corbera]. Pròleg a Pompeu Fabra, Gramàtica Catalana de 1918. Vintena edició. Barcelona: Edicions Acqua 1981.

 2. Pròleg a Víctor Garau, Catalina Janer i Joan Moratinos, Enquesta sociolingüística a la població de Llucmajor. Ajuntament de Llucmajor, 1991.

 3. Pròleg a Jordi Badia, David Caselles i Lluís Marquet, Resolguem dubtes. València: Eliseu Climent, editor, 1998. ISBN 84-7502-527-7.

 4. Pròleg a Joan Daniel Bezsonoff, Diccionari català-provençal-català. Occitan provençau-catalan. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2015. ISBN 978-84-944144-0-4.

 5. Pròleg a Feliu Renom, Palma. Apunts d'un dibuixant urbà. Palma: J.J. de Olañeta editor, 2016. ISBN 978-84-9716-967-7.

 6. Pròleg a Bartomeu Fiol Coll, Atles dels refugis antiaeris de Palma, Ajuntament de Palma, 2023. ISBN 978-84-18192-11-1

 

6.4. Opuscles

 1. La bandera i l’escut de les nostres illes. Congrés de Cultura Catalana, Palma, 1977, 4 pàgs.

 2. Un poble, una llengua. Congrés de Cultura Catalana, Palma, 1977, 9 pàgs.

 3. Salvar la llengua, salvar el país. Obra Cultural Balear, Palma, 1982, 7 pàgs.

 4. La llengua dels mallorquins: anàlisi sociolingüística [resum de la tesi doctoral]. Universitat de Barcelona, 1984, 16 pàgs.

 5. L'estandardització de la llengua catalana: la tasca feta i la tasca a fer. Ajuntament de Manacor, 1993. ISBN 84-88256-06-X.

 6. La llengua catalana, un futur esplendorós. Dins Gabriel Bibiloni i Bernat Joan, Fer una llengua és fer una nació. Palma: ERC, 1994. 42 pàgs.

 7. Què faig si? Alguns suggeriments que poden ser útils per a afrontar situacions quotidianes pel que fa a l'ús del català [coautor amb Bernat Gasull i Jordi Manent]. Plataforma per la Llengua, COFUC i Obra Cultural Balear, 2011, 40 pàgs. Dipòsit legal: PM-519-2011.

 8. Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua. Barcelona, Fundació UCE i Òmnium Cultural, 2011.

 

6.5. Articles en revistes nacionals i internacionals

 1. «L'ortografia de la primera persona del present d'indicatiu». Lluc, 663 (octubre 1976).

 2. «La senyera de la discòrdia», Lluc, 670 (maig 1977).

 3. «La senyera de la discòrdia II», Lluc, 675 (novembre 1977).

 4. «La senyera de la discòrdia III», Lluc, 679 (maig-juny 1978).

 5. «Els carrers de la ciutat de Mallorca», Lluc, 685 (maig-juny 1979).

 6. «La ciutat de Mallorca. Consideracions sobre un topònim». Randa, 9 (1979).

 7. «Llengua i ensenyament als Països Catalans». Lluita, 7 (desembre de 1979), pàg. 15.

 8. «Els problemes ortogràfics de les formes balears de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació», Affar, 1 (1981).

 9. «L'article dels topònims», Randa, 18 (1985).

 10. «Una llei perquè tot continuï igual». Pissarra, juliol de 1986.

 11. «Les conclusions i la conclusió».  El Mirall, 5 (abril de 1987).

 12. «Universitat, llengua i societat a les Illes Balears», Caplletra, 3 (1988). ISSN 0214-8188.

 13. «La llengua a Mallorca en un moment crucial». Serra d'Or, 336 (juny 1990).

 14. «Feina de qui?» Lluc, 758 (setembre-octubre de 1990), pàg. 13. ISSN 0211-092X.

 15. «La situació i el futur de la llengua a les illes Balears». Escola Catalana, 271 (octubre 90), pàg. 17.

 16. «València: cadascú cull allò que sembra», El Mirall,  48 (octubre de 1991), pàg. 17.

 17. «La llengua a Mallorca: estat d'urgència». Escola Catalana,  289 (abril 1992).

 18. «Alguns camins no duen a Roma». Lluc, 779 (març-abril 1994), pàg. 13. ISSN 0211-092X.

 19. «El precari equilibri del català a les illes Balears». Cultura, revista de la Generalitat de Catalunya, 64 (febrer 1995), pàg. 7. ISSN 0213473X.

 20. «L’estandardització del català: un debat obert». Revista de Catalunya, 97 (1995). ISSN 0213-5876.

 21. «Variació i estàndard». Caplletra, Revista internacional de filologia, 25 (volum monogràfic sobre variació lingüística), tardor de 1998. ISSN 0214-8188.

 22. «Pompeu Fabra i la llengua nacional». Llengua Nacional, 26 (1999). ISSN 1695-1697.

 23. «Euró». Llengua Nacional, 31 (2000). ISSN 1695-1697.

 24. «El segle de la gran transformació sociolingüística». Lluc, 820 (gener-febrer de 2001), pàg. 25. ISSN 0211-092X.

 25. «Accents estrangers».  Llengua Nacional, n. 47, II trimestre de 2001. ISSN 1695-1697.

 26. «Bloc o blog». Llengua Nacional, 53, IV trimestre de 2005, pàg. 27. ISSN 1695-1697.

 27. «Els joves de les Illes Balears i la llengua. Anàlisi d’una enquesta». Lluc, 849, gener-febrer 2006, pàg. 32. ISSN 0211-092X.

 28. «Llengua, gènere i sexe», Llengua Nacional, 68, III trimestre de 2009, pag. 13.

 29. «'Professorat' i 'alumnat', castellanismes com una casa». Llengua Nacional, 70, I trimestre del 2010, pàg. 28.

 30. «Contra la paraula 'cava'», Llengua Nacional, 70, I trimestre del 2010, pàg. 29.

 31. «El veí i el veïnat». Llengua Nacional, 72, III trimestre del 2010, pàg. 22.

 32. «Cinturó, castellanisme». Llengua Nacional, 73, IV trimestre del 2010, pàg. 31.

 33. «Despedida, comiat». Llengua Nacional, 75, II trimestre del 2011, pàg. 15.

 34. «Selles de muntar i tendes de campanya», Llengua Nacional, 76, III trimestre del 2011, pàg 13.

 35. «Què posa aquí?». Llengua Nacional, 77, IV trimestre del 2011, pàg. 15.

 36. «No titlleu més, si us plau». Llengua Nacional, 76, III trimestre del 2012, pàg. 13.

 37. «Nosplau». Llengua Nacional, 79, II trimestre del 2012, pàg. 23.

 38. «Construir un Estat amb l'espanyol com a llengua oficial és un risc explosiu». Llengua Nacional, 81, IV trimestre del 2012, pàg. 17.

 39. «Alerta a xerrar massa». Llengua Nacional, 71, II trimestre de 2014.

 40. «Destruir el que s'havia construït», El Temps, 39, 11 de març de 2014.

 41. «La política lingüística del Govern de José Ramón Bauzà». Revista de Catalunya, 288, pàg. 85. Barcelona, octubre de 2014.

 42. «Reformar la normativa? Parlem-ne". Llengua i Treball, octubre 2015.

 43. «La llengua catalana, del present al futur. Mallorca». Diversia, revista digital de la Càtedra UPF sobre la diversitat social. Universitat Pompau Fabra. Núm. 8, novembre 2015.

 44. «D'acadèmies i diccionaris», El Temps, 1692, 22 nov 2016, pàg. 64.

 45. «Els correctors que corregiren la construcció del català», Llengua nacional, 97, IV trimestre de 2016. ISSN 1695-1697.

 46. «El lèxic català del segle XIX. Els hispanismes del Labèrnia», Caplletra, 63, tardor 2017. ISSN 0214-8188.

 47. «Pompeu Fabra: la vocació de construir una llengua nacional», El Temps, 1758 (20 de febrer de 2018), pàg. 36.

 

6.6. Articles de premsa i revistes locals

 1. «I una campanya per l'oficialitat». Avui, 20 de juny de 1976.

 2. «Carta oberta a Aina Moll». Última Hora, 3 de juliol de 1976.

 3. «La nostra bandera». Ultima Hora, 28.8.76.

 4. «L’autonomia se cita a Cura». Lluc, 668 (març 1977).

 5. «En defensa de la senyera de les quatre barres», Diario de Mallorca, 8 de maig de 1977.

 6. «L’oficialitat de la diglòssia». Baleares,  20 de juny de 1978.

 7. «La ciutat de Mallorca. El problema d’un nom». Ultima Hora, 22 de juliol de 1978.

 8. «Sobre les banderes de les Illes Balears» [article col·lectiu amb Josep M. Llompart, Isidor Marí, Josep Massot i Muntaner i Joan Miralles]. Baleares, 14 de novembre de 1980.

 9. «Significació de la conquesta de Jaume I en l’ordre lingüístic i cultural”. Revista de Calvià, 1984.

 10. «El Congrés a les Illes Balears». Baleares, 19 de febrer de 1986.

 11. «Les mutacions de la societat balear». El País, 11 de maig de 1986.

 12. «Madrid trenca el consens». El Temps, 22 de setembre de 1986.

 13. «La llengua, qüestió d'Estat», Parlament pronunciat amb motiu de la Festa de la Unitat de la Llengua, Diada de Sant Jordi, a la Casa de Cultura de Felanitx, el 20 d'abril de 1991. Publicat a S'Arenal de Mallorca, 1 de juliol de 1991.

 14. «Clar i català». S’Arenal de Mallorca, 15 (juliol de 1991).

 15. «Que no ens governin des de Barcelona», El Dia del Mundo, 1 de juny de 1993.

 16. «Llengua i política : català o espanyol». Última Hora, 28 de març de 1996.

 17. «Canal 4, Telenova i la llengua». El Día del Mundo, 26 de novembre de 1996.

 18. «La llengua i el president». Diari de Balears, 23 d’octubre de 1997.

 19. «Vint anys de parlar de normalització lingüística». Suplement de Cultura. Diari de Balears, 18 de gener de 1998.

 20. «Palma i punt». Diari de Balears, 30 d’abril de 1998.

 21. «Palma de Mallorca?» Avui, 11 de juny de 1998.

 22. «Secessionisme lingüístic». Diari de Balears, 10 de setembre de 1998.

 23. «Les monedes i les paraules». Diari de Balears, 25 de febrer de 2002.

 24. «L'Estatut de Cura». Diari de Balears, 25 d'abril de 2002.

 25. «La sociolingüística». Diari de Balears, 2 d’agost de 2002.

 26. «Sobre la imposició de llengües». Diari de Balears, 7 de maig de 2003.

 27. «Detalls amb molta d'importància».  Diari de Balears, 17 de gener de 2004.

 28. «Qui deu que pac».  Diari de Balears, 23 de gener de 2004.

 29. «Pasarius o Passarius?». Última Hora Menorca, ? de febrer 2005.

 30. «IB3 Ràdio, galeria dels horrors lingüístics». Diari de Balears, 6 de març de 2005.

 31. «Esquizoglòssia». Diari de Balears, 30 de març de 2005.

 32. «IB3, primer aplaudiment».  Diari de Balears, 4 d'abril de 2005.

 33. «El doble escàndol del doble doblatge». Diari de Balears, 6 de setembre de 2005.

 34. «Simplificacions històriques». Diari de Balears, 20 de setembre de 2005.

 35. «Leonor, o el problema d'uns lingüistes matussers». Diari de Balears, 8 de novembre de 2005.

 36. «Idioma valencià», Diari de Balears, 19 febrer 2006.

 37. «Lituània, la llum». Diari de Balears, 9 de maig de 2006.

 38. «D'incompetències i d'inapetències lingüístiques». Diari de Balears, 24 d'abril de 2008.

 39. «Algunes consideracions sobre toponímia 'franquista'». Diari de Balears, 14 de maig de 2008.

 40. «Misèria intel·lectual». Diari de Balears, 28 de juny de 2008.

 41. «El pla de Bauzà és la via lliure per a l'extinció del català», Vilaweb, 10 de gener de 2012.

 42. «El Govern balear vol destruir la bona convivència i la pervivència de la identitat del país», Vilaweb, 16 de març de 2012.

 43. «La Franja. En picat contra el català». Racó Català, 22 de juny de 2012.

 44. «Construir un Estat amb l'espanyol com a llengua oficial és un risc explosiu», Vilaweb, 9 d'octubre de 2012.

 45. «L'ANC i la nació», Vilaweb, 27 d'abril de 2013.

 46. «Joan Veny, la dialectologia». Tornaveu, associacionisme i cultura, 12 de març de 2015.

 47. Participació al dossier «Per un català del segle XXI». Ara, 12 abril 2015.

 48. «La crisi dels diacrítics», Vilaweb, 12 d'octubre de 2016.

 49. «La gramàtica», Vilaweb, 25 de novembre de 2016.

 50. «Histories d'amor i de gramàtica». Vilaweb, 4 de desembre de 2016.

 51. «Vilaweb, una estructura de nació», Vilaweb, 24 d'agost de 2020.

 52. «Alcover i el diccionari», Amics del seminari, 60, octubre 2022.

 53. «Història trencada de la ce trencada», Vilaweb, 3 de març de 2023.

 54. «Qüestió de noms, encara», Vilaweb, 28 d'agost de 2023.

 55. «El mite del regne de Mallorca "independent"». Última Hora, 31 de desembre de 2023.

 

6.7. Ressenyes

 1. Mecanismes de poder, d’Antoni Artigues. Dins Butlletí informatiu de la Universitat de les Illes Balears, n. 7, desembre de 1985.

 2. «Dades objectives i recerca científica ben feta» Ressenya de B. Joan: Les normalitzacions reeixides. Dins Llengua Nacional, n. 18, març de 1997.

 3. La Unió Europea, un mosaic lingüístic, de Jaume Corbera. Llengua Nacional, 88, III trimestre del 2014.

 4. Ressenya del llibre Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum II. Dins Estudis Romànics, 39, 2017, pàgs. 455-588.

 5. Ressenya del llibre Del so a la lletra de Delfí Dalmau, Kataluna esperantisto, 372, desembre 2022.

 

6.8. Publicacions electròniques

 1. Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (2001).

 2. Guia de correcció fonètica (2006).

 3. «IB3, una televisió al servei de la subordinació del català». Dossier sobre IB3, 2006.

 4. L'ús de la llengua catalana a IB3 Televisió (2007). CURS (Competències, usos i representacions del català), núm. 1 (2007).

 5. Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d'autonomia dels Països Catalans (2007).

 6. Recomanacions sobre l'ús de la toponímia.

 7. Símbols. Heràldica i vexil·lografia de les Illes Balears.

 

6.9. Articles publicats al blog (selecció)

Llengua

 1. «Pinòquio» (2 de desembre de 2006).

 2. «Helena i Henric s’han d’escriure amb hac, i no és cap hal·lucinació meva» (20 d'octubre de 2011).

 3. «El ball de la toponímia» [sobre el nom de Palma] (17 de novembre de 2011).

 4. «Sobre la traducció catalana de Twitter» (7 de juliol de 2012).

 5. «Plans, plànols i planejaments. Una qüestió poc plana» (3 de setembre de 2012).

 6. «Reformar la normativa?» (12 de novembre de 2015).

 7. «Els castellanismes de la ràdio i la televisió públiques de Catalunya» (8 de juny de 2016).

 8. «'Quedar', una mostra de la 'llengua còpia'» ( de juny de 2016).

 9. «Contra les paraules 'pregó' i 'pregoner'» (24 de setembre de 2016).

 10. «La crisi dels diacrítics» (3 d'octubre de 2016).

 11. «Galetes i galletes (o potser bescuits)» (14 de novembre de 2016).

 12. «Vetes i cintes» (9 de desembre de 2016).

 13. «Sobre la paraula 'precintar'» (3 de febrer de 2017).

 14. «De polls, polles, pollets i polletes» (4 de febrer de 2017).
 15. «Sigut» (19 d'abril de 2017).

 16. «Què hi fa un «actitud» o «actituda» en occità?» (7 de maig de 2017).

 17. «Trastos» (16 de maig de 2017).

 18. «Pareix que sembla a son pare» (23 de maig de 2017).

 19. «Sobre els mots 'preguntar' i 'pregunta'» (7 de juny de 2017).

 20. «Assecar» (1r de setembre de 2017).

 21. «La convocació del referèndum» (8 de setembre de 2017).

 22. «Xurma» (14 de novembre de 2017).

 23. «La jutgessa i la metgessa» (24 de novembre de 2017).

 24. «Si jo hagués estat Pompeu Fabra» (29 de febrer de 2018).

 25. «Parlem d’escorcollar (21 de març de 2018).

 26. «So n’Espases? De debò?» (23 de març de 2018).

 27. «'Policial' o 'policíac'?» (28 de març de 2018).

 28. «'El primer d’octubre', no 'l’u d’octubre'» (2 d'abril de 2018).

 29. «L’aranyol» (14 d'abril de 2018).

 30. «L’epidèmia de l’'escollir'» (19 d'abril de 2018).

 31. «Sobre el mot 'paradoxa'» (25 d'abril de 2018).

 32. «El normativisme» (30 d'abril de 2018).

 33. «Sobre gloses i glosses» (11 de maig de 2018).

 34. «No lleveu el verb 'llevar'» (19 de maig de 2018).

 35. «'Ses Illes'. Catecisme per a (alguns) catalans continentals» (2 de juny de 2018).

 36. «Donants de sang o donadors de sang?» (15 de juny de 2018).

 37. «En defensa de la forma «tweet»» (17 de juny de 2018).

 38. «Visibilitzar les dones?» (23 de juny de 2018).

 39. «Sobre els mots «gran» i «gros»» (13 de juliol de 2018).

 40. «Sobre la fam, la gana i la talent» (1r de desembre de 2018).

 41. «El vespre i la nit» (23 de desembre de 2018).

 42. «Entre la identitat i la universalitat» (26 de desembre de 2018).

 43. «Tornem-hi amb el 'tuit' i el 'tuitar'» (24 de gener de 2019).

 44. «Què fem amb els hispanismes?» 14 d'abril de 2019).

 45. «Generacions referents» (24 de maig de 2019).

 46. «Dos models de llengua» (30 de setembre de 2019).

 47. «Què dimonis és el catanyol?» (30 de setembre de 2019).

 48. «La Fortalesa de Pollença. La toponímia i els termes municipals» (22 d'octubre de 2019).

 49. «Els verbs acabats en 'ejar' i els noms acabats en 'eig'» (17 de desembre de 2019).

 50. «De taules i meses» (29 de febrer de 2020).

 51. «I la mascarilla es convertí en mascareta» (24 de maig de 2020).

 52. «Sobre màscares i mascarats» (22 d'agost de 2020).

 53. «'Cribratge', la dependència permanent de l'espanyol» (27 d'agost de 2020).

 54. «Sobre els noms i gentilicis dels països escandinaus» (7 de setembre de 2020).

 55. «Toc de queda, cobrefoc, seny del lladre» (25 d'octubre de 2020).

 56. «Sobre els mots 'invent' i 'inventar'» (23 de novembre de 2020).

 57. «Botellot» (5 d'octubre de 2021).

 58. «Els hispanismes de Nadal» (1r de desembre de 2021).

 59. «Xiringuitos i xibius» (6 d'abril de 2022).

 60. «Més sobre diversos mots acabats en o accentuada» (1r de febrer de 2023).

 61. «Plans i plànols» (13 de febrer de 2023).

 62. «Què hem de fer amb els mots erronis?» (13 de juny de 2023).

 63. «La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la gran oportunitat perduda» (26 de juny de 2013).

 64. «De la Pobla a Sa Pobla passant per La Puebla (25 de juliol de 2023).

 65. «El tuteig espanyol (28 de novembre de 20239.

 66. «Per què no s'han de fer desdoblament de gènere» (4 de desembre de 2023).

 67. «La hac aspirada, o no» (15 de desembre de 2023).

 68. «El DIEC i els col·loquialismes» (12 de febrer de 2023).

 69. «En defensa del 'vós'» (28 de febrer de 2014)

 70. «Menys, manco, menos» (4 de març de 2014)


Sociolingüística

 1. «La destrossa lingüística del Govern Bauzà» (28 de desembre de 2011).

 2. «La derogació del decret 100» (2 de gener de 2012).

 3. «Contra el català, a matar» (12 de gener de 2012).

 4. «L’espanyol i l’Estat català» (2 de març de 2012).

 5. «Un Estat per a normalitzar el català» (25 de setembre de 2013).

 6. «Castellà o espanyol?» (8 de novembre de 2018).

 7. «Quaranta anys d’ensenyament del català» (30 de setembre de 2019).

 8. «Històries del gonellisme» (5 de novembre de 2019).

Diversos

 1. «Tan lluny i tan a prop» (27 de juliol de 2006).

 2. «Com era la Festa de l'Estendard?» (29 de desembre de 2007).

 3. «El meu pare». (13 de novembre de 2018).

 4. «Aquella Ràdio Popular» (7 de desembre de 2019).

 

7. REPORTS I DOCUMENTS INÈDITS

 1. Report sobre la transcripció de les actes al Parlament Balear. Dictamen sol·licitat pel Parlament de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears, 1984.

 2. Criteris lingüístics per als programes en llengua catalana del centre regional de Televisió Espanyola a les Illes Balears.

 3. Document lliurat a la direcció de TV3 sobre la qualitat de la llengua d’aquest mitjà (1985).

 4. Report sobre la toponímia viària de Palma i proposta de normalització. Treball de recerca i proposta encarregada per l’Ajuntament de Palma per a la normalització de la toponímia viària. Treball mecanografiat, 1000 pàgines, 1985.

 5. Dictamen sobre la grafia correcta del nom de Maó, encarregat pel Consell Insular de Menorca. 2006.

 

8. RECERCA

8.1. Projectes finançats

 1. Enquesta sociolingüística a la població de Mallorca. Equip: Antoni Artigues, Gabriel Bibiloni, Víctor Garau, Lluís Garcia Sevilla, Gabriel Oliver, Bernat Sureda]. Projecte finançat pel Consell Insular de Mallorca, 1986.

 2. Enquesta sociolingüística als joves de Mallorca. Equip: Antoni Artigues i Gabriel Bibiloni. Universitat de les Illes Balears, 1986.

 3. Treball sobre Dialectologia de Mallorca, finançat pel Parlament Balear, 1988.

 4. Enquesta sociolingüística a la població dels Països Catalans. Equip: Joan Argenter, Antoni Artigues, Gabriel Bibiloni, Víctor Garau, Lluís Polanco. Treball finançat per l’Institut d’Estudis Avançats de la Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.

 5. Xarxa temàtica «Xarxa Temàtica CRUSCAT (Xarxa de recerca sobre coneixements, representacions i usos del català)». Investigador principal: Xavier Vila Moreno; total investigadors: 26. Durada: 2005-2006. Finançament: Generalitat de Catalunya, Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Organismes participants: IEC, UB, UOC, URV, UIB, UA, UJI i Universitat de Perpinyà.

 6. Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge. (2006-2014). Projecte de recerca finançat per l'Obra Social de la Caixa i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Investigadors principals: Joan Solà, Josefina Carrera i Clàudia Pons Moll. Total d'investigadors, 41.

 7. Les gramàtiques bilingües i trilingües, llur vinculació amb Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX. Projecte finançat pel Ministeri d'Educació. Investigador principal Rosa Calafat Vila. Referència PRD201803, (2019/2022).

 

9. DIRECCIÓ I TUTORITZACIÓ

9.1. Direcció de tesis doctorals

 1. Direcció de la tesi doctoral de Bernat Joan i Marí, Les normalitzacions reeixides, Universitat de les Illes Balears, 21 d’octubre de 1994. Excel·lent cum laude per unanimitat.

 2. Codirecció de la tesi doctoral de Nicolau Dols Teoria fonològica i sil·labificació. El cas del català de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 2000. Excel·lent cum laude per unanimitat.

 

9.2. Direcció de tesis de llicenciatura

 1. Direcció de la tesi de llicenciatura de Nicolau Dols, Actualitat i estratègies glotopolítiques a Catalunya Nord (1975-1990),  Universitat de les Illes Balears, 1991. Excel.lent per unanimitat.

 

9.3. Altres

[pendent]

 

10. ALTRES

10.1. Càrrecs acadèmics

 1. Secretari de la Facultat de Filososofia i Lletres de la Universitat amb seu a Palma de Mallorca (1977-78).

 2. Secretari de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears (febrer de 1983-?).

 3. Membre de l’Institut d’Estudis Avançats de les Illes Balears (Consejo Superior de Investigaciones Científicas i Universitat de les Illes Balears).

 4. President del Consell d’Estudis de Filologia Catalana, Universitat de les Illes Balears.

 5. Tutor del estudis de Tercer Cicle de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears.

 6. Coordinador a les Illes Balears de de l’assignatura Llengua Catalana de COU (1995-2003).

 7. Membre del Tribunal de les Proves d’Aptitud per a l’Accés a la Universitat (PAAU), Universitat de les Illes Balears (1995-2003).

 8. Director del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (1999-2001).

 9. Representant de la Universitat de les Illes Balears a la Comissió de Política Lingüística de l’Institut Joan Lluís Vives (1999-2001).

 10.  Vicerector de la Universitat Catalana d'Estiu (2012 i 2013).

 11.  Cap d'Àrea de Llengua Universitat Catalana d'Estiu (2014 i ss.)

 12.  Membre de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears (2017-2022).

 13. Membre de la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears (CTAL). (2017-2022).

 

10.2. Altres càrrecs

 1. Vocal de la Societat d'Onomàstica.

 2. Membre de la Comissió de Seguiment de la Llengua Normativa, sorgida de les Terceres Jornades d’Estudi de la Llengua Normativa, 1988.

 3. Membre del Consell de lectors de la revista Noves Sociolingüístiques. Barcelona: Institut de Sociolingüística Catalana.

 4. Membre del Consell Assessor de la revista Universitas Tarraconensis. Universitat de Tarragona.

 5.  Membre del Patronat de l’Escola Municipal de Mallorquí, de Manacor (1995-2001).

 6.  Membre del Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (1997).

 7.  Membre del Consell de Redacció de Llengua Nacional (1998-xxx).

 8. Vocal de la Junta Avaluadora de Coneixements de Català (1999-2001).

 9.  Membre de la Comissió d’Experts de l’Observatori de la Llengua (2003).

 10. Membre del grup de recerca GRESIB (Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears), integrat dins la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, Representacions i Usos Socials del Català). 2004-2021.

 11.  Membre del Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears (2007).

 12.  Membre de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament de Palma (2008 i ss.).

 13.  Membre del Consell Municipal de Cultura de Palma (2008).

 14.  Membre de la Comissió lingüística per a IB3 de la Universitat de les Illes Balears (2008).

 15. Representant de la Universitat de les Illes Balears a la Comissió de Toponímia de les Illes Balears (2020).

 

10.3. Promoció cultural

 1. Participació en diversos programes de ràdio en català a Ràdio Popular de Mallorca (Siau qui sou, Mallorca al vent, Mallorca al dia, Sa Ximbomba) entre 1971 i 1976.

 2. Participació en el programa de ràdio La volta al dia amb una secció sobre els carrers de Palma. Ona Mallorca, 2011.

 

 primera pàgina