«Quedar», una mostra de la «llengua còpia»

És en discussió si quedar és hispanisme o no ho és. L’Alcover-Moll adopta una posició prudent: «del llatí quietare, ‘calmar, posar en repòs’, probablement per conducte del castellà quedar». Això malgrat que Antoni M. Alcover n’havia defensat la genuïnitat amb la seva coneguda vehemència. Coromines tampoc no ho va arribar a aclarir, cosa que mostra que la qüestió és complicada. En el Diccionario crítico y etimológico castellano e hispánico sosté que quedar en català és hispanisme («aunque ya del todo arraigado») i qualifica d’inconsistents els arguments del filòleg manacorí en favor del caràcter castís del vocable. Fins i tot usa un argument de la gramàtica històrica: la vocal tònica de queda hauria de ser oberta en català central i neutra a les Illes. Més tard, en el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana canvia parcialment d’opinió i defensa l’autenticitat de quedar, «com ja havia endevinat Mn. Alcover». En català medieval existeixen aquedar i quedar, derivats de quet (< quietus) i amb el significat de ‘estar quiet’, ‘estar aturat’, el mateix significat que té el mot quedar en l’espanyol primitiu. Ara bé, Coromines reconeix que el pas al significat de ‘restar’ o ‘romandre’, significat desenvolupat en castellà, s’introdueix en la nostra llengua per una forta empenta de l’espanyol «durant l’època en què aquesta llengua començà d’influir en el català per raons ben conegudes de tothom». Deixant a part un exemple en un document de 1594, fins al segle XVIII la paraula quedar, amb el significat de ‘restar’ no apareix normalment documentada. I, com podem suposar, en els denominats segles baixos el vell quedar (estar quiet) estava força oblidat, llevat d’alguns usos residuals encara en vigor. Tot fa suposar, doncs, que un català deslliurat de la pressió de l’espanyol difícilment faria un ús normal de la paraula en qüestió.

Però la qüestió més inquietant no ha de ser quin és l’origen de quedar, sinó unes altres. Primer, el fet que els sinònims restar o romandre, clarament més genuïns, han estat massacrats els darrers trenta anys pels qui controlen la llengua dels mitjans de comunicació principals, i això ha fet que morissin d’inanició —allò que Coromines, en els Lleures, cridava a evitar— en el parlar de la societat catalana educada (educada en català vol dir culta). I, cosa potser pitjor encara, en el transcurs del temps el quedar espanyol ha sofert una intensa evolució semàntica i sintàctica, un desplegament fabulós d’usos nous, que més tard o més prest han acabat essent imitats pels catalanoparlants. Fins al punt que ara no sabríem parlar si ens obligaven a passar sense aquests nous usos sintàctics i semàntics, sense els quals, tanmateix, passen perfectament totes les altres llengües romàniques. Un d’aquests fets és l’ús pronominal de quedar, propi de l’espanyol, que ens fa incórrer en calcs com quedar-se de pedra o quedar-se el canvi o quedar-se amb algú (enganyar-lo). Cal dir que els usos pronominals entraren a les terres continentals segurament al segle XIX. Perduts els referents, els codificadors els han admesos sense cap problema. A les Illes, però, no hi han entrat fins a la darrera generació, la de la gent nascuda a la segona meitat del segle XX, que també ha rebut un caramull de nous hispanismes de tota mena.

Tot això és una mostra contundent de com una llengua pot esdevenir una còpia d’una altra i de com aquesta altra pot emmotllar el pensament dels subordinats. I també és cert que desfer el camí d’interferència corregut és francament difícil. Substituir una paraula per una altra (barco – vaixell) és molt fàcil, però canviar estructures sintàctiques i semàntiques —és a dir, mentals— és notablement difícil. La llengua de qualitat requereix un esforç que topa amb les tendències al mínim esforç de molta gent. Més difícil és si no hi ha models de referència i si aquesta cultura del mínim esforç està estimulada per un discurs abandonista com el que mantenen i difonen la major part dels qui s’han apropiat el control de la llengua pública.

Per als qui valoren la cultura de l’esforç i la qualitat de la llengua, a continuació hi ha unes equivalències —orientatives— entre els usos que avui dia són generals i unes solucions alternatives basades en usos lliures d’interferència. Naturalment, no pretenc fer desaparèixer el verb quedar d’una bufada ni amagar que entre els usos interferits es poden fer distincions, igual que es poden fer tractaments diferents segons els registres. Per descomptat no tots els quedar ara en ús es poden substituir per restar o romandre: hi ha moltes altres possibilitats que el bon sentit lingüístic de la gent ha d’anar explorant. Amb els vostres comentaris en descobrirem més i enriquirem aquesta llista.

1. Restar
Queden quatre panets
Resten quatre panets

Ens queden dues hores per a acabar
Ens resten dues hores per a acabar

Aquesta part ha quedat sense pintar
Aquesta part ha restat sense pintar

Queda un mes per a acabar el curs
Resta un mes per a acabar el curs

2. Romandre
El president anà a l’exili i els ministres quedaren al país
El president anà a l’exili i els ministres romangueren al país

3. Resultat
El llibre ha quedat perfecte
El llibre ha sortit perfecte

4. Comportament
El ministre ha quedat molt malament
El ministre ha fet molt mala impressió

Ha quedat com un porc
S’ha comportat com un porc

Quedarem en ridícul
Farem el ridícul

5. Caure
Aquesta camisa no et queda gens bé
Aquesta camisa no et cau gens bé

6. Estar situat
Per on queda el bar?
On és el bar? / Per on cau el bar?

7. Acordar de reunir-se amb algú
He quedat amb en Joan
M’he de veure/reunir amb en Joan
Tinc un apuntament amb en Joan

Millor que quedem per a dissabte
Millor que ens vegem dissabte

8. Acabar
Aquell projecte ha quedat en res
Aquell projecte ha acabat en no res

9. Acordar
Havíem quedat que això no és correcte
Havíem convingut que això no és correcte

En què quedam?
Què acordam?

10. Per mi no quedarà
Jo faré tot el que pugui

No quedarà per falta de voluntaris
Els voluntaris no seran cap problema

11. Ús pronominal (permanència)
No us quedeu al marge
No resteu al marge

El dia de les eleccions es van quedar a casa
El dia de les eleccions van restar a casa / van romandre a casa / van estar a casa

12. Ús pronominal (esdevenir)
Va quedar-se cec
Va tornar cec

13. Ús pronominal (retenir)
Quedau-vos el llibre / amb el llibre
Guardau el llibre / El llibre pot ser vostre

14. Ús pronominal (preferir)
Em quedo amb la proposta de na Maria
M’estim(o) més la proposta de na Maria

15. Ús pronominal (burlar-se)
No et quedis amb mi [familiar]
No et fotis de mi

6 comentaris

6 comentaris rebuts

  1
 1. Carmen - 04 juliol 2016 1:41 pm

  Moltes gràcies!

  Ara ja no escriuré, als expedients dels usuaris, “quedem el dia X”.

 2. 2
 3. Antoni Llull Martí - 04 juliol 2016 7:19 pm

  Un altre ús que he notat que es fa de “quedar” és el ‘d’acordar una cita’. Exemples: “Hem quedat que ens veuríem a les deu” /que ens trobaríem a tal lloc, etc. O, simplement. “hem quedat” per ‘ens hem de veure’ (o ‘trobar’ o ‘reunir’.

 4. 3
 5. pep - 18 juliol 2016 1:00 am

  Dos comentaris tangencials:
  -M´ha agradat especialment l´exemple 14, perquè vinc de passar uns dies en un lloc (Cambrils) on la gent gran fa servir el ‘m´estimo més’ (o amb l´ordre invers: més m´estimo’) i els joves s´han passat en massa al ‘preferir’
  -en italià ‘avanzare’ pot voler dir ‘estalviar’ (és a dir, que restin diners, que encara n´hi hagi); en algun dels “dialectes” ha passat a significar directament ‘restar’.
  En català sé que s´ha donat el primer pas, però i el segon, existeix en alguna variant?

  (un exemple d´aquest ‘avançar’ “dialectal” el trobeu aquí: http://elpetitespolit.blogspot.com.es/2016/06/5-pinocchios-pel-preu-dun-2-part.html

  és el meu blog, disculpeu l´espam!)

 6. 4
 7. Òscar Alegret i Teijeiro - 01 agost 2016 8:00 pm

  Gràcies, Gabriel, per aquesta interessant entrada, que m’ha aportat coses molt profitoses. Fa molts anys, vaig suposar que el cas 7 (“acordar de reunir-se amb algú”) era sospitós arran d’haver d’escriure una carta a un senyor. Li volia proposar de “quedar”, i per a assegurar-me de la licitud d’aquest ús, vaig consultar el DIEC, el GDLC i el DCVB, cap dels quals no el recollia –si no recordo malament–, per la qual cosa al final vaig optar per “veure’ns”.
  Hi ha un altre ús de “quedar” que, segurament, és degut a la pressió del castellà: “quedar-se amb les ganes de fer quelcom”. Les solucions que se m’acudeixen són “no haver pogut satisfer les ganes de fer quelcom” o “continuar tenint les ganes de fer quelcom”. M’imagino que n’hi ha de més reeixides o de més expressives.

 8. 5
 9. J. Llastra - 31 agost 2016 8:33 pm

  “Això queda lleig” es diu en bon català “això fa lleig”. Un article genial, senyor Bibiloni.

 10. 6
 11. Vicenç Mengual i Casellas - 17 novembre 2016 6:05 pm

  Gabriel, com podríem obviar el verb “quedar” d’aquesta dita: «allà on hi ha hagut, sempre en queda»?
  Posar “resta” o “roman” en lloc de “queda”? Potser hi ha una altra solució que no sé veure. Gràcies.

Podeu deixar un comentari