IB3, primer aplaudiment Gabriel Bibiloni


Quan va començar a emetre IB3 Ràdio vaig publicar en aquest diari un article molt crític amb la llengua utilitzada. Ara que han començat les emissions d'IB3 TV, amb la mateixa franquesa, vull fer sonar un aplaudiment convençut per al nou canal. Un aplaudiment fet també amb tota precaució, perquè continuen vigents tots els problemes que envolten aquest mitjà. Però per molts que siguin aquests problemes, no hauríem de perdre mai l'objectivitat i donar a cadascú allò que és seu. L'aplaudiment és per al model de llengua dels informatius que IB3 just ara ha estrenat.

D'ençà que es va anunciar la posada en marxa d'una televisió autonòmica que empraria les inefables modalitats lingüístiques, després que es rebutjàs la universitat com a dissenyadora del model de llengua, no les teníem totes segures sobre si els responsables del canal optarien per un llenguatge digne o per un patois a l'alçada del betum. Judicant per la primera edició, els informatius de la nova TV de les Illes Balears han arrancat amb un català perfectament normal, normatiu i correcte, amb els bells accents de cada una de les illes, algun dels quals díficilment distingible, per a molta de gent, del principal accent continental. Els dos presentadors, Jordi Calleja i Esther Matutes, tenen una pronúncia que hauríem de qualificar de normal i correcta, però tenint en compte el desastre existent entre la gent de la seva edat, hem de dir que és una pronúncia magnífica; igual que el presentador dels esports, la dona del temps i altres. Lamentablement, però, no ens alliberarem de sentir en veus secundàries –que haurien de ser enviades ràpidament al logopeda– el depriment bleda espanyolitzat que de cada cop més tot ho infecta.

L'aplaudiment, més que pel producte, que no és encara perfecte, és per l'enfocament i la intenció, que estan en el camí correcte. Perquè si l'enfocament és bo, el producte pot anar millorant. Els directius han pres una decisió encertada, i, tot i que la informació que tinc és limitada, no hi ha dubte que hi ha tècnics lingüistes que han fet bona feina. O, en tot cas, els directius han tingut l'encert de fer cas dels tècnics, cosa que no haurien de deixar de fer mai.

Alerta perquè aquesta és una valoració (estrictament lingüística) feta únicament sobre un informatiu. Hi ha motius per a pensar que altres programes sortiran amb una llengua deficitària o espifiada. Però cal valorar degudament l'encert en els informatius, que en una televisió o ràdio són el paradigma del llenguatge formal, el qual en aquest cas pot fer alguna funció conductora i de referent per a altres espais igualment formals. Si IB3 adoptava en tots els seus programes el mateix nivell de dignitat lingüística que ha mostrat en el primer informatiu, podria presentar-se a la resta de la comunitat lingüística amb la cara ben alta per aquest cantó. I els informatius d'IB3, juntament amb els de TVE, podran ser, si la cosa no s'espenya, un model i mirall per a altres canals insulars –les televisons locals–, alguns d'ells, avui per avui, lingüísticament esgarriats del tot.

© Gabriel Bibiloni. Diari de Balears , 4 d'abril de 2005