Parlem d’escorcollar

Arran dels fets polítics que se succeeixen al Principat, seguit seguit ens fartam de sentir per TV3 i Catalunya Ràdio que la policia ha registrat aquest o l’altre local o que s’hi ha fet un registre. No és un simple error dels redactors o presentadors de les notícies, sinó una voluntat explícita dels responsables lingüístics dels mitjans, que han donat totes les benediccions al mot —malgrat que amb aquest significat no figura al DIEC—, tal com mostra la fitxa corresponent del seu lamentable llibre d’estil —l’És a dir—, veritable instrument de deturpació del català. De l’assalt a la normativa que fa aquest llibre d’estil en vaig fer una anàlisi en aquest article. El cas de registrar només és un entre els molts que podríem esmentar de promoció d’hispanismes contra allò que hem convingut a denominar la normativa. No parlem ja dels hispanismes recollits en els diccionaris més de referència, que són incomptables.

En totes les llengües del nostre entorn —francès enregistrer, anglès to register, italià registrare— registrar significa ‘inscriure en un registre’ o significats pròxims (registrar els sentiments en un diari o registrar els termòmetres unes temperatures). Només l’espanyol ha creat el significat d’escorcollar o inspeccionar un local o una persona. Aquesta accepció en català és, doncs, un hispanisme i modern. Hi ha la variant enregistrar, blasmada per Coromines, qui la considera gal·licisme innecessari, que en català modern cobreix el significar d’emmagatzemar dades (sons, imatges, etc.) en algun suport per a reproduir-les quan calgui. Forma consolidada i que permet de substituir l’hispanisme gravar, que també circula profusament pels estudis dels mitjans audiovisuals.

Quin motiu hi ha per a usar en els mitjans públics un hispanisme com registrar si tenim un mot tan precís com escorcollar, i encara altres com inspeccionar, regirar, etc? És necessari? Els habituals defensors de la «llengua real» sovint ens diuen que cal donar el llum verd als hispanismes que «cobreixen una necessitat comunicativa». Un cas bàsic podria ser el mot bolso, que —argumenten ells, no nosaltres— aporta precisió enfront del català bossa, certament polisèmic. Però instal·lats en els seus esquemes ens podem demanar què aporta el mot registrar amb el significat que ens ocupa? Doncs en aquest cas no aporta més que confusió: el que aporta funcionalitat és la distinció entre registrar (inscriure en un registre) i escorcollar (inspeccionar un local o una persona).

Una altra plaga als nostres mitjans, hispanisme evident, és l’ús transitiu de cessar, equivalent a destituir («els consellers cessats»). Què aporta aquest ús de cessar quan tenim un mot tan precís com destituir? No aporta res; ben al contrari, allò que és d’interès és la distinció entre destituir (transitiu) i cessar (intransitiu), que practiquen totes les llengües de l’entorn menys l’espanyol. Ara les necessitats comunicatives s’han fet fonedisses, i l’única raó que tenen els responsables dels criteris lingüístics de la CCMA per a admetre el barbarisme cessar és que a ells els agrada. No hi ha cap altra raó. El gust d’un petit grapat de persones convertit en criteri per als grans mitjans públics del país, fins i tot en contra del criteri de l’Institut d’Estudis Catalans. Un escàndol. I l’única raó per a admetre registrar amb el significat espanyol és que a ells els agrada. O que escorcollar no els agrada, potser perquè és «massa català». Igual que deuen ser massa catalans oncle o habitatge i per això promouen vivenda i tiet. Igual que refusen dràsticament cercar o romandre, que també deuen ser «massa catalans».

TV3 i Catalunya Ràdio havien de servir per a redreçar i dignificar el català i han estat d’ençà de la seva creació (no tant en els primers temps) un instrument d’espanyolització i deturpació de la nostra llengua. I aquest trist paper creix i es reforça a mesura que els responsables lingüístics es van radicalitzant en un entorn en què sembla que hi ha una cursa per a veure qui és més «progre» i més bon enterrador dels principis amb què tanta gent ha treballat per al redreçament del català. El temps passa i ningú no fa res. A propòsit, escorcollar originàriament significa ‘llevar el corcoll’, que és un insecte que rosega els cereals i els llegums fins a deixar-los fets una desgràcia.

3 comentaris

3 comentaris rebuts

  1
 1. Rafel Torner - 09 abril 2018 10:24 am

  Completament d’acord. ja fa molts anys vaig enviar un escrit als serveis lingüístics de TVC i de Catalunya Ràdio, en aquests mateixos termes, sobre el mot escorcollar/*registrar, i també sobre el mot habitatge/*vivenda. En el cas d’escorcollar els deia, a més, que per raons professionals (jo treballava a la presó Model de Barcelona i en l’àmbit penitenciari en general) estava en contacte amb els funcionaris de vigilància de presons, i la forma que feien servir gairebé sempre (sempre que els escrivien en català, és clar) en els seus comunicats interns, també oralment, era escorcoll, escorcollar; els Mossos d’Esquadra que feien tasques de vigilància a les presons feien el mateix. Suposo que encara ho continuen fent. Però ni tan sols aquest ús dels professionals dels àmbits penitenciari i policial no va servir perquè s’ho replantegessin (això a part dels mots regirar, etc. en usos menys formals). és una llàstima, pel que significa en aquest cas concret i pel que vol dir com a “filosofia” d’aquest “petit grapat de persones” a què es refereix el professor Bibiloni.

 2. 2
 3. enric - 21 abril 2018 10:44 am

  Un bon dia vaig sentir dir a un escriptor i professor de català als seus alumnes que no volia en els seus deures mots com ara “quelcom”, “d’antuvi”, “gairebé”, etc. per ser massa antiquats. I només cal llegir uns quants llibres de nous autors per adonar-se de quina és la tendència. S’està aconseguint fer creure que el català castellanitzat és més modern, amb els riscos que això comporta.

 4. 3
 5. Pep - 02 setembre 2018 8:37 pm

  *d’antuvi és un castellanisme, sense cap presència en la llengua medieval ni clàssica, va escapar als redactors del DCV. Dn castellà tenen Antuviar i Antuvio.

  D’entrada, de bon primer, de bon principi

Podeu deixar un comentari