Botellots, culebrots i altres doiots

Publicat en el Diari de Balears el 20 de setembre de 2008

Un fet força curiós és que en espanyol el sufix –ón serveix per a formar derivats augmentatius (azadón, cucharón, portón, sillón), mentre que en català el sufix paral·lel –ó ens forneix derivats diminutius (finestró, figó, patató). Com que cucharón en català és cullerot, algú va pensar que el sufix català equivalent a l’augmentatiu espanyol –ón és –ot.  Però això no és ben bé exacte. Continua aquí.

3 comentaris

3 comentaris rebuts

  1
 1. Bezsonoff Montalat - 19 octubre 2008 7:02 pm

  I si del ” botellón ” en diguéssim “ampollada “?

 2. 2
 3. Joan - 22 octubre 2008 4:03 pm

  En occità general, el sufix –on és diminitiu i / o afectiu : exemples : gaton, aucelon, Loïson etc (derivats de gat, aucèl, Loís etc).
  El mot gascó « pòt » pot voler dir llavi i petó, mentre que en occità general un pot no és res més que un llavi, petó es diu poton.
  Un poton en gascó és un derivat diminitiu de pòt, siga un potonet en occità (no-gascó) i un petonet en català.

  I que dir de Baiona al País Basc del nord (o a Gascunya)? El nom àntic de Baiona era Lapurdum, aquest nom es conserva en el de la província basca de Lapurdi (Labord en occità), però el nom actual de Baiona sembla romànic i no eusquarenc, és el mateix que Baiona a Galicia. El nom de Baiona podria derivar de Ba(h)ia (català badia)+el sufix on. La llengua pròpia de Baiona és l’occità gascó i no el basc.

 4. 3
 5. Joan Peiroton - 22 octubre 2008 4:05 pm

  Era jo lo Joan del missatge d’abans, clar.

Podeu deixar un comentari