Sobre “apunt” i “apuntar”

Fa temps el Termcat va decidir que els textos que es van publicant a un blog, que en anglès es diuen posts, en català s’havien de dir apunts. A partir d’aquí molta gent —sobretot molts de bloguistes— van abandonar els posts i es van apuntar a l’apunt. La decisió del Termcat partia de la idea que post és paraula estrangera innecessària i que apunt és una “alternativa catalana”. No ho negaré, però diré que es podrien fer moltes matisacions. No és obvi del tot que post sigui tan innecessari —fa part de la carretada d’anglicismes de les noves tecnologies que, si més no, aporten precisió— ni és clar que apunt sigui una paraula del tot catalana. És clar que qualsevol persona amb mirada lingüística superficial tot d’una percebrà que apunt sembla molt català en comparació de post, com promedi pot semblar molt català si es compara amb average. Continua aquí.

5 comentaris

5 comentaris rebuts

  1
 1. Bernat - 19 octubre 2010 8:56 am

  Gabriel,

  Aleshores, les alternatives genuïnes d’ ‘apuntar’, en el sentit d’escriure alguna cosa, serien, doncs, ‘prendre nota’, però ‘anotar’ o ‘notar’? (segons l’Alcover-Moll no queda gaire clar, es poden fer servir tots dos, però amb tanta sospita sobre aquesta ‘a’ davant de verb ara no sé quina seria la millor opció).

 2. 2
 3. G. Bibiloni - 19 octubre 2010 11:04 am

  En francès es diu noter, tot i que sembla que antigament hi havia també annoter. L’italià diu notare i annotare (ara no sé quina es diu més). I en català antic també tenim documentat notar i anotar (o annotar). Però hauríem de fer un estudi més aprofundit de la documentació per a veure quina és més genuïna.

 4. 3
 5. Llorenç - 19 octubre 2010 2:02 pm

  Com que veig de moment no hi ha cap alternativa que faci el pes, jo faig servir “post”. M’agrada la fonètica d’aquesta paraula i, a més, me recorda temps enrere quan de jove treballava de mosset a una fusteria i empràvem una altra “post”, en aquest cas femenina; és a dir, un tros de fusta més prima que un tauló, etc., etc.
  També hi ha la post de planxar i fins i tot la de surf.
  Després també tenim tot allò de postmortem, postguerra…
  En definitiva, des d’un punt de vista totalment subjectiu, això de “post” em sona mé bé que no “apunt”

 6. 4
 7. reipetit - 22 octubre 2010 6:53 pm

  Convé precisar que en francès ‘noter’ és prendre nota, i ‘annoter’ és afegir notes a un text ja escrit, com ara a un llibre

  Noter : 1 Marquer d’un signe. Ex Il a noté un passage intéressant dans ce livre. Anglais to note down
  2 Remarquer, prêter attention à quelque chose. Ex Nous avons noté une amélioration très sensible de tes résultats. Synonyme remarquer Anglais to note
  3 Porter une appréciation par une note. Anglais to mark
  4 Écrire de la musique grâce à des notes.

  Annoter : Ajouter des annotations, accompagner un texte de notes. Synonyme noter. angl. Annotate

 8. 5
 9. Antoni Llull Martí - 23 octubre 2010 2:20 pm

  A mi em sembla que tant “apunt” en català com “apunte” en castellà no s’adiuen gaire amb el que és un text que apareix a un blog. Com que ja quedàrem que una cosa és un “bloc” i una altra un “blog”, si el primer és apropiat per a els apunts, no és gens clar que ho sigui el segon. I en informàtica hem adoptat ja tantes paraules angleses o anglicismes, que no cal mirar tan prim. Jo, en aquest cas, preferesc “el post”, que, d’altra banda, pel gènere es distingeix de “la post”.

Podeu deixar un comentari