Consultació sobre la independència (deverbals femenins)

En diversos articles hem parlat dels deverbals o postverbals (noms derivats de verbs) sense sufix (per exemple, record, derivat deverbal de recordar). Hi ha, també, un grup de deverbals de gran interès formats amb el morfema a, que és alhora marca de femení (per exemple, conversa, derivat de conversar). N’he comptats una seixantena que intentaré de comentar. L’aspecte que més m’interessa, com sempre, és el de la interferència de l’espanyol, qüestió en aquest cas veritablement complexa. És un tema que només puc exposar succintament, però, amb tot, gos treballar amb la hipòtesi que un català històricament no interferit per l’espanyol produiria menys deverbals d’aquesta mena que l’espanyol o l’italià, llengües amb molta tendència als deverbals curts (sense morfema o amb morfema -a). Continua aquí.

2 comentaris

2 comentaris rebuts

  1
 1. Bernat - 25 juny 2010 9:33 am

  Gabriel,

  Sobre el mot ‘queixa’, m’ha sorprès veure que els diccionaris recullen també el sinònim més nostrat ‘plany’ i el verb ‘plànyer’, i que no el marquen com a dialectal ni arcaic (GREC)! Potser no cal eliminar ‘queixa’ però també seria bo recuperar l’usatge de mots menys freqüents. Curiosament, en occità també utilitzen ‘planh’ i ‘plànher’.

 2. 2
 3. Antoni Llull Martí - 26 juny 2010 7:19 pm

  és ben segur que sense la interferència del castellà la nostra llengua tindria un aspecte distint, més genuí, però no crec que a hores d’ara la cosa tingui remei. Què hi farem!

Podeu deixar un comentari