Més sobre la terminació «–ó»

Publicat en el Diari de Balears el 27 de setembre de 2008

A l’article precedent havíem vist que en català el sufix ó serveix per a formar derivats diminutius (finestró, barbó, butxacó, mamelló, carreró, guitarró, etc.), mentre que en castellà l’equivalent ón produeix derivats augmentatius (azadón, cajón, cucharón, portón, sillón). Però la majoria de paraules catalanes acabades en ó no són derivades sinó procedents de mots del llatí vulgar acabats en one o bé manllevades a altres llengües.  Continua aquí.

3 comentaris

3 comentaris rebuts

  1
 1. Timothy Barton - 12 octubre 2008 10:47 pm

  Hola Gabriel

  El mot anglès és “platoon”, no pas “platton”. No m’havia donat que venia del francès “peloton”. Per cert, en el context del ciclisme, fem servir el terme francès directament.

 2. 2
 3. G. Bibiloni - 12 octubre 2008 11:16 pm

  Gràcies per fer-me adonar del lapsus. Escrivim massa de pressa. Ara mateix rectificaré la pàgina web.

 4. 3
 5. Joan Peiroton - 22 octubre 2008 4:13 pm

  I podriem afegir a aquesta llista petó, de l’occità poton, encara que el gascó en faci un diminutiu de pòt.

Podeu deixar un comentari