Matas, la vergonya

En un país normal el president, el president del país, és la màxima representació dels valors que encarna i representa aquest país. Jaume Matas és la màxima representació de la suma de totes les coses que fan que els qui som de les Illes Balears en algun moment puguem sentir vergonya de ser-ho. A l’acte de presa de possessió de la nova consellera d’Immigració, una extremenya que fa vint-i-nou anys que viu a Mallorca, Jaume Matas s’adreçà a la consellera en espanyol. Quin missatge dóna Matas a la seva societat en un acte institucional solemne que surt a les televisions? Que als qui parlen en espanyol els hem de parlar en aquesta llengua, encara que faci vint-i-nou anys que són entre nosaltres. És el discurs antitètic del de la normalització lingüística, és el discurs del vassallatge, de la subordinació, del no-som-res, del servilisme i la indignitat. Precisament dirigit a una persona que se suposa que té la responsabilitat de vetllar per la integració dels immigrants.
I, per a acabar-ho de compondre, li demana que “no cambies nunca“. Es referia a la llengua?

2 comentaris

2 comentaris rebuts

    1
  1. Pere - 21 octubre 2005 10:32 pm

    Pens que en Matas representa es terme mig des pensament dels mallorquins, en canvi noltros tenim l’obsessi? de la llengua. Crec que qui va be som noltros, perque a Mallorca es mallorqu? est? en franca decad?ncia. Ara be, pens que la majoria de gent no ho veu. Si els pol?tics no agafen seriosament sa questi?, d’aqu? a poques d?cades sa mutaci? ling??stica de la comunitat cap an es castell? s’haur? consolidada.

  2. 2
  3. Un ind?gena - 25 octubre 2005 11:08 am

    Aquest comportament d’en Matas, que ?s indignant per? habitual en pol?tics del PP, ja ha arribat a TV3, al Cor de la Ciutat. I a Mallorca probablement la "mutaci? ling??stica de la comunitat cap an es castell?" no s’ha consolidat encara, per? a Eivissa us puc dir que la situaci? ja ?s irreversible.

Podeu deixar un comentari