La nova IB3: els principis

En la línia dels posts precedents, de felicitació pel nou tarannà de la ràdio i televisió públiques de les Illes —en català, més serioses, més professionals, més objectives— i d’encoratjament per a anar millorant en tots els aspectes, crec necessari afegir-hi la conveniència que l’ens (i també la TV de Mallorca) adopti, i segueixi després escrupolosament, una carta de principis semblant o idèntica a la que ha adoptat la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió [text].

Pel que fa a la llengua, la carta de la Corporació estableix coses com aquestes:

– «Els locutors, conductors, entrevistadors i col·laboradors fixos, així com persones contractades per les empreses de la CCRTV (amb contracte laboral, mercantil o per obra determinada) utilitzaran sempre la llengua catalana quan estiguin en antena. L’ús d’altres llengües serà excepcional i motivat, recomanant sempre que sigui possible la traducció simultània.»

– «En el conjunt de la programació televisiva i radiofònica es donarà prioritat en igualtat de condicions a la presència de convidats, especialistes o testimonis dels àmbits artístic, cultural, científic, social, econòmic, etc., d’expressió lingüística catalana o que siguin capaços d’expressar-se en català, tal com correspon a una corporació audiovisual que té el català com a llengua pròpia.»

– «A l’hora de recollir testimonis amb declaracions que il·lustrin cròniques informatives o reportatges, tenint en compte el seu valor informatiu, es donarà prioritat en igualtat de condicions a les que siguin en llengua catalana.»

– «Es prendran les mesures adequades per procurar que la publicitat emesa per les emissores de la CCRTV sigui en llengua catalana. Es fomentaran acords amb els anunciants per garantir l’acompliment d’aquest principi.»

– «Les variants lingüístiques del català seran presents en els programes de les emissores de la CCRTV, tant per fidelitzar els parlants de tot el domini lingüístic com perquè els radiooients i els teleespectadors es familiaritzin amb la diversitat de les varietats territorials de la llengua. En els doblatges se seguirà adoptant la varietat estàndard.»

– «La utilització digna i comunicativament eficient de la llengua catalana implica garantir-ne un ús correcte, culte, educat i adaptable als diversos registres per part dels locutors, conductors, entrevistadors i col·laboradors de les empreses de la CCRTV.»

– «Els mitjans de la CCRTV seran especialment curosos a evitar ambigüitats quan transmetin informació sobre els actors individuals, col·lectius o institucionals que integren el nostre país, utilitzant una terminologia que remeti prioritàriament a l’espai català de comunicació. Així els termes país, llengua, nació, nacional, govern o parlament sempre faran referència a Catalunya.»

Tot absolutament racional, assenyat, lògic i moderat. I les dues darreres línies del darrer paràgraf encara serien millorables.

6 comentaris

6 comentaris rebuts

  1
 1. Antoni Llull Martí - 13 octubre 2007 10:35 am

  Crec que s’ha d’usar en els doblatges la varietat estàndard quan els “doblats” no són catalans, i no resulta gens convincent posar en boca seva una determinada varietat dialectal, ni tan sols la barcelonina. És el que es fa en castellà, i no sé que mai s’hagi promogut cap polèmica amb relació a això. Pensem amb l’efecte que ens produiria sentir a la pantalla una famosa estrella del cinema parlant, a Nova York o Londres o París, la varietat madrilenya, sevillana, o aragonesa, pel motiu que el doblatge s’hagués fet a Madrid, Sevilla o Saragossa. Els personatges de dibuixos animats japonesos parlant en mallorquí em semblen un poc ridículs, com m’ho semblarien parlant en barceloní, o madrileny castís, o sevillà.

 2. 2
 3. joan a. - 17 octubre 2007 11:35 pm

  El tema dels convidats clama al cel. Hi ha una gernació d´”especialistes” en diverses matèries invariablement castellanoparlants, quan, en igualtat de condicions, en podrien trobar cinquanta mil de catalanoparlants com a mínim igual de bons!

 4. 3
 5. joan - 20 octubre 2007 1:04 pm

  Curiós també l´ús de “nacional” i “estatal” en fer referència al marc espanyol general. Fa la sensació que no hi ha criteri, i que la cosa depèn més aviat del redactor que escriu la notícia que després es llegeix. A IB3 televisió sembla que majoritàriament opten més per “nacional”, i a la ràdio per “estatal”.

 6. 4
 7. Joan A. Coll - 21 octubre 2007 6:37 pm

  Més principis no respectats: avui a les notícies del migdia l´enviat a Malàisia en entrevistar al mallorquiníssim Jorge Lorenzo (que, per cert, a un video de fa un parell d´anys s´autopresentava com a Jordi Lorenzo) ha girat la llengua. Per què??

  Pens que la norma hauria de ser claríssima i que no depengués, com sembla, del criteri (o falta de criteri) del periodista en concret.

  De tota manera vull insistir que el canvi d´orientació d´IB3 és espectacular, i pot arribar a ser molt positiu per al país. Hi ha inèrcies que segurament costarà canviar. Però són ells qui han de donar llum.

 8. 5
 9. Joan A. Coll - 22 octubre 2007 9:36 pm

  No don crèdit: avui vespre a d´IB3 ràdio el conductor del programa Temps d´Esports (ara ja no estam parlant d´un enviat especial, com és el cas que denunciava ahir, que a més és d´Ultima Hora, tot i que col.labora amb IB3) ha entrevistat telefònicament a J. Lorenzo i, de nou, tota la conversa en castellà.

 10. 6
 11. Joan A. Coll - 24 octubre 2007 12:24 am

  Final del seguiment: avui en Jordi Calleja s´ha comportat de manara digníssima des del punt de vista lingüístic a l´especial d´IB3 Televisió (una altra enhorabona!), però ha hagut de ser el President de les Illes Balears des del balcó del Consolat de la Mar (no estam parlant d´una conversa informal en privat) el qui avui se´n du la carabassa per girar la llengua pròpia dels balears de manera absolutament innecessària i donant un exemple tristíssim a la gernació de jovenel.los que aclamaven el campió.

Podeu deixar un comentari