katalà de butxaka

Avui una mika d’humor. Els baskos ens van kopiar el dífraf tx, que els katalans utilitzam per a representar el so palatal afrikat ke altres eskriuen ch. Diuen ke Sabino Arana, bon koneixedor de Katalunya i el katalà es va emportar akest dígraf de Barcelona al seu país. I kom ke és de ben edukats ser agraïts ara els baskos ens tornen el favor, obsekiant-nos amb un dels grafemes ke més els karakteritzen. Els veïns són per a ajudar-se kuan kal.

Cap comentari

Cap comentari encara. Sigau el primer.

Podeu deixar un comentari