Distàncies astronòmiques

«PREÀMBUL
El Poble Català és un Poble amb identitat pròpia en el conjunt dels pobles d’Europa, dipositari d’un patrimoni històric, social i cultural singular, que es troba geogràficament en cinc àmbits jurídico-polítics diferents ubicats en dos Estats.
El Poble Català té dret a decidir el seu propi futur, tal i com es va aprovar per majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, i de conformitat amb el dret d’autodeterminació dels pobles, reconegut internacionalment, entre d’altres instàncies, en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.
L’exercici del dret del Poble Català a decidir el seu propi futur es materialitza des del respecte al dret que tenen els ciutadans i ciutadanes dels diferents àmbits jurídico-polítics en què actualment s’articula, a ser consultats per decidir el seu propi futur. És a dir, serà amb el respecte a la decisió dels ciutadans i ciutadanes de l’actual Comunitat Autònoma de Catalunya, la decisió dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana, la decisió dels ciutadans i ciutadanes de la Comunitat de les Illes Balears, així com les decisions dels ciutadans i ciutadanes dels Territoris catalans de la Franja de Ponent, en la Comunitat Autònoma d’Aragó, i de la Catalunya del Nord, en l’Estat francès.
De conformitat amb aquests tres pilars i com a part integrant del Poble Català, els ciutadans i ciutadanes de l’actual Comunitat Autònoma de Catalunya, en l’exercici de la nostra voluntat democràtica i en virtut del respecte i actualització dels nostres drets històrics recollits en l’Estatut de 1979 i en la Constitució espanyola, manifestem la nostra voluntat de formalitzar un nou pacte polític per la convivència.
Aquest pacte polític es materialitza en un nou model de relació amb l’Estat espanyol, basat en la lliure associació i compatible amb les possibilitats de desenvolupament d’un estat composat, plurinacional i asimètric.
En vista de tot això, els ciutadans i ciutadanes del Principat de Catalunya ratifiquem el següent Estatut Polític…»

Això és el preàmbul de la Proposta d’Estatut polític de la Comunitat Euskadi, després de canviar algunes paraules per les nostres equivalents. Us despertarà, amables lectors, sentiments d’enveja, de defalliment, de coratge… Però en qualsevol cas mostra una distància astronòmica entre dues parts del món tan sols separades per no més de quatre-cents quilòmetres.

1 comentari

1 comentari rebut

    1
  1. JosepArnau - 07 febrer 2005 10:26 pm

    I tant, mare meva quina enveja. Tant de b? tingu?ssim pol?tics amb aquesta valentia.

Podeu deixar un comentari