Bestiari informàtic


La terminologia de la informàtica s’aparta sensiblement de la resta de terminologies científiques. Aquestes estan muntades essencialment damunt el fons lexemàtic llatí i grec; i aquella, en bona mesura –també té un important contingent terminològic de base clàssica– ha cercat altres camins per a donar nom als seus conceptes. Una conseqüència inevitable de la trempada informalitat americana. Per exemple, les metàfores relacionades amb elements de la vida quotidiana. Recordem el cas sorollós de hardware, literalment “ferreteria”. Un camp productiu, però, ha estat el món dels animals, que han donat “vida” al tecnolecte de l’univers dels bits. Navegar (una altra metàfora, aquesta més usual en el sector romànic) es diu en anglès brouse, que vol dir exactament “pasturar”, cosa que duu implícita la consideració gens delicada de ramat dels pasturadors. I què me’n direu de la famosa web, en català “teranyina”, que fa que aquelles bucòliques ovelles pasturadores ara tornin escarrufadores aranyes de cames inacabables? L’objecte que tenim amb la mà dreta quan dedicam un temps ingent de la nostra vida, per gust o per força, a la reina de les màquines, es diu ratolí, amb la qual cosa aquests animalons deixen de ser per unes estones éssers repugnants i malèfics i esdevenen criatures tocadisses que acariciam sense temença. I malèfics són també els temuts virus, que ja sé que no són “animalets” –un té una cultureta de ciències–, però per aquesta vegada farem la vista grossa. I els terrífics cucs, que fan més destrossa que els que deixen foradada i podrida la millor fruita del corral. Tot un bestiari metafòric, un món d’animals que no són animals. Doncs continuant en aquesta línia, proposaria modestament la incorporació d’un nou terme per a completar la col·lecció zoològica: paparra informàtica. No n’explicaré el significat, perquè confiu en la sagacitat dels meus lectors per a endevinar-lo. Només com a pista diré que té relació amb el món dels weblogs. I la cosa encara es pot desenvolupar més: si la conseqüència dels virus són els immediats antivirus, darrere les paparres vindran els insecticides informàtics, certament existents però encara bastant imperfectes. Si qualcú em pot recomanar un insecticida eficaç i diligent, li ho agrairé.

Cap comentari

Cap comentari encara. Sigau el primer.

Podeu deixar un comentari