Què posa aquí?

Posar és un verb de semàntica molt complexa. Procedeix del llatí pausare, que significava ‘aturar-se’. El substantiu pausa, forma culta agafada del llatí pausa (germà de pausare) ens en dóna una justificació transparent. El significat original de ‘aturar-se’ es veu clarament quan diem que un ocell s’ha posat damunt una branca. S’ha posat aquí vol dir ‘s’ha aturat’, fet que es copsa més directament en espanyol (se ha posado, no se ha puesto). El mateix significat original tenim en la paraula posada, un lloc on hom es posa, és a dir, s’atura. O reposa, que és un altre membre de la família (del llatí repausare, reforç de pausare). Continua aquí.

4 comentaris

4 comentaris rebuts

  1
 1. Josep-Maria - 21 febrer 2011 2:07 pm

  L’assumpte d’aquest article em duu a la diferència (o equivalència?)entre «aquí diu “X”» i “Aquí hi diu”X”» (suposem que la frase és part d’una conversa entre els qui intenten llegir un text manuscrit de lletra enrevessada). Se m’acut que «Aquí diu “X”» podria implicar que pensem en l’autor del text; podria equivaler a «Aquí l’autor diu “X”». Amb “dir-hi” potser hi ha impersonalitat. No ho sé. Com ho veus? Gràcies.

 2. 2
 3. Sebastià Salvà - 24 febrer 2011 2:33 am

  Crec que tens raó, Josep-Maria. El clític “hi” serveix per a impersonalizar aquesta mena d’oracions; p. ex.: “On l’editor diu ‘tira’ ha de dir ‘tia'” –> “On hi diu ‘tira’ hi ha de dir ‘tia'” (GCC, II, p. 1423).

  Fins i tot es pot defensar la necessitat del pronom “hi” des d’una altra perspectiva: considerant que aquí el clític “hi” és un pronom de represa d’un locatiu dislocat que actua com a adjunt del predicat, i no pas com a adjunt lliure o oracional (que implicaria un matís condicional o causal que la construcció en qüestió no té) (GCC, II, p. 1373 i 2055).

  Pel que fa a l’ús del verb “posar” en aquesta mena de construccions impersonals, crec que no sempre és un castellanisme. Ho seria si l’empram en comptes de “dir”, però no en aquest altre cas: “El botiguer posa el preu a la sola” –> “A la sola hi posa el preu” (GCC, II, p. 1423).

 4. 3
 5. Jes - 28 febrer 2011 12:32 pm

  M’agradaria demanar a tots els parlants del català occidental que encara no ho sàpiguen que, si us plau, diferencien com cal els usos dels verbs “posar” i “ficar”. És ridícul dir i escriure “m’he ficat nerviós” o “fica’t la samarreta”.

 6. 4
 7. Josep-Maria - 01 març 2011 11:17 pm

  T’agraeixo molt, Sebastià, el comentari i les referències bibliogràfiques que hi inclous. Sovint em resulta feixuc trobar coses a la GCC. M’ho llegiré tant bon punt pugui.

Podeu deixar un comentari