Publicacions


6. PUBLICACIONS

6.1. Llibres

 1. Curs de llengua catalana, nivell mitjà (coordinador). ECCA, Las Palmas de Gran Canaria, 1980.

 2. Els noms dels carrers de Palma. Palma: Ajuntament de Palma, 1985. 105 pàgs. ISBN: 84-500-8769-4.

 3. Llengua estàndard i variació lingüística. València: Editorial Tres i Quatre, 1997. 149 pàgs. ISBN: 84-7502-521-8.

 4. La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic [coautor amb Antoni I. Alomar, Jaume Corbera i Joan Melià]. Palma: Consell de Mallorca, 1999. 141 pàgs. ISBN: 84-87389-09-0.

 5. Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears. Palma: Universitat de les Illes Balears, 2001. 123 pàgs. ISBN: 84-7632-664-5.

 6. Amb bones paraules. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2012. 316 pàgs. ISBN: 978-84-14076-24-7.

 7. Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat. Palma, edició de l'autor, 2012. 939 pàgs. ISBN: 978-84-616-2222-1.

 8. El català de Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner editor, 2016. 187 pàgs. ISBN: 978-84-16554-04-1.

 9. Els cognoms de les Illes Balears, Palma: Nova Editorial Moll, 2022. 653 pàgs. ISBN:978-84-273-4058-9

 10. El parlar bleda. Una anàlisi de l'esfondrament de la fonètica. Palma: Editorial Moll, 2023. 89 pàgs. ISBN: 978-84-273-0939-5.

 

En preparació:

 1. Els sants en la cultura popular (títol provisional)
 2. El català de Mallorca. Morfologia i sintaxi
 3. Diccionari d'hispanismes del català

 

6.2. Participació en llibres

 1. «La llengua normativa a les Illes Balears» [coautor amb Jaume Corbera]. Dins Problemàtica de la llengua normativa. Actes de les primeres jornades d'estudi de la llengua normativa. Pàgs. 147-156. Barcelona: Abadia de Montserrat 1984. ISBN: 84-7202-666-5.

 2. «El català a les Illes Balears». Dins Els nostres parlars. Generalitat de Catalunya, CIRIT, 1985.

 3. «L'unilingüisme de la nació catalana. Una restitució pendent» [coautor amb Antoni Artigues]. Dins Mallorca, ara. Pàgs. 261-270. Palma: Fundació Emili Darder 1987.

 4. «Els parlars balears». Dins Guaiteu com rallem, Barcelona: CIRIT, 1988.

 5. «L'espai comunicacional» [coautors: Univers Bertrana, Josep Inglès i Vicent Pitarch]. Dins Estat de la nació sense estat... després de deu anys d'autonomies. Pàgs. 67-73. Barcelona: Sirius, 1991. ISBN 84-8668513-3.

 6. «La situació del català a les Illes Balears». Dins Processos de normalització lingüística: l'extensió d'ús social i la normativització. Pàg. 139-156. Barcelona: Columna, 1991. ISBN: 84-7809-307-9.

 7. «El procés d’estandardització del català» [coautor amb Joan Ramon Borràs, Josep Anton Castellanos i Lluís Bernat Polanco]. Dins Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. IV. Àrea 3. Lingüística Social. Pàgs. 525-534. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1992. ISBN: 84-7632-152X .

 8. Col·laborador del Larousse Català en la tasca de recopilació del lèxic mallorquí.

 9. «La situació legal i la situació real del català». Dins O uso das línguas na perspectiva da Europa comunitária. Pàgs. 149-153. Galícia: Associaçom Galega da Língua, 1993. ISBN 84-87305-09-1.

 10. «El català a les Illes Balears: una situació inquietant». Dins Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlín, 10-12 setembre 1992). Pàgs. 59-67. Frankfurt: Domus Editoria Europaea, 1993. ISBN: 3-927884-38-3.

 11. «Sobre l’estàndard composicional». Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Mallorca. Pàgs. 33-38. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1997. ISBN: 84-7283-368-2.

 12. «El català a Mallorca, entre el neguit i l’esperança». Dins Actes del V Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el català patrimoni de Mallorca. Pàgs. 213-220. Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1997. ISBN: 84-933421-0-2.

 13. «La e àtona en el català de Mallorca». Dins Estudis de llengua i literatura catalanes en honor de Joan Veny, volum II, pàgs. 533-539. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1998. ISBN 84-7826-896-0 (obra completa), 84-7826-965-7 (volum II).

 14. «L'interposizione delle lingue dominanti nella introduzione di neologismi nelle lingue subordinate. Il caso del catalano». Dins Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, vol. III, pàgs. 57-63. Tübingen: Niemeyer, 1998. ISBN 3-484-50355-6.

 15. «Una enquesta sociolingüística als Països Catalans» [coautor amb Joan Argente]. Dins Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Pàgs. 9-20. Barcelona, 24 i 25 d'abril de 1997. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut de Sociolingüística Catalana, 1998.

 16. «La llengua estàndard en una situació de normalitat». Dins El Català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat. Pàgs. 63-70. Barcelona: La Busca Edicions 1999. ISBN 84-89986-23-1.

 17. «La llengua catalana a les Illes Balears [resum de la intervenció] ». Dins Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997, volum III, pàgs. 413-415. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.  ISBN 84-7826-988-6 (obra completa), 84-8415-190-5 (volum III).

 18. «Vocabulari del cavall». Dins Llibre de cavalleria de les Illes Balears. Pàgs. 377-392. Palma: Edicions de Turisme Cultural Illes Balears, 2001. ISBN 84-95473-19-4.

 19. «El balear i l'estàndard». Dins Variació dialectal i estandardització. Pàgs. 43-52. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias SA, 2002. ISBN 84-477-0819-5.

 20. «Elisió de -n i -r, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot».  Dins Joan Solà et. al. [dirs]: Gramàtica del català contemporani, vol. 1, capítol 7, pàgs. 271-285. Barcelona: Empúries 2002, 3 vols. ISBN 84-7596-869-4.

 21. «Un estàndard nacional o tres estàndars regionals?». Dins Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears. Eivissa: Res Publica Edicions, 2002.

 22. «La normalització de l'antropotoponímia». Dins Jornades d’Antroponímia i toponímia (2003-2004). Palma: Universitat de les Illes Balears, 2005. ISBN 84-7632-912-1.

 23. «Amenaces dins els espais comunicacionals. El cas català». Dins Política i planificació lingüística a la Unió Europea. Language policy and language planning in the EU. Eivissa: Editorial Mediterrània, 2006. ISBN 84-95565-66-8.

 24. «El procés d'elaboració de la llengua catalana, prenent com a referència l'elaboració verdagueriana». [coautor amb Carles Castellanos i Lluís Marquet]. Col·loqui sobre Verdaguer. Actes del  VI Col·loqui Verdaguer, Vic-Folgueroles, 2006. Anuari Verdaguer, núm. 14 ( 2006), p. 253-261.

 25. «La llengua catalana". Dins Catalunya: Estat de la nació. Barcelona: Pòrtic, 2008. ISBN 978-84-9809-037-6.

 26. «Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua». Dins Pompeu Fabra. 10 aspectes de l'home i l'obra. Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundació Universitat Catalana d'Estiu i Edicions Galerada, 2013. ISBN 978-84-96786-56-1.

 27. «Els criteris normatius en la fixació dels noms dels carrers de Palma», XIII Jornada d'Onomàstica. Toponímia Urbana (Castelló de la Plana, 2021), Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2021, pàgs. 55-62. ISBN: 978-84-482-6599-1.

 28. «La fonètica mallorquina, un patrimoni a protegir». Dins Jornades d'Estudis Sonors, Consell de Mallorca, 2021.


6.3. Pròlegs

 1. «Opinió» [coautor amb Antoni Artigues i Jaume Corbera]. Pròleg a Pompeu Fabra, Gramàtica Catalana de 1918. Vintena edició. Barcelona: Edicions Acqua 1981.

 2. Víctor Garau, Catalina Janer i Joan Moratinos, Enquesta sociolingüística a la població de Llucmajor. Ajuntament de Llucmajor, 1991.

 3. Jordi Badia, David Caselles i Lluís Marquet, Resolguem dubtes. València: Eliseu Climent, editor, 1998. ISBN 84-7502-527-7.

 4. Joan Daniel Bezsonoff, Diccionari català-provençal-català.
  Occitan provençau-catalan
  . Barcelona: Llibres de l'Índex, 2015. ISBN: 978-84-944144-0-4

 5. Feliu Renom, Palma. Apunts d'un dibuixant urbà. Palma: J.J. de Olañeta editor, 2016. ISBN:978-84-9716-967-7.

 

6.4. Opuscles

 1. La bandera i l’escut de les nostres illes. Congrés de Cultura Catalana, Palma, 1977, 4 pàgs.

 2. Un poble, una llengua. Congrés de Cultura Catalana, Palma, 1977, 9 pàgs.

 3. Salvar la llengua, salvar el país. Obra Cultural Balear, Palma, 1982, 7 pàgs.

 4. La llengua dels mallorquins: anàlisi sociolingüística [resum de la tesi doctoral]. Universitat de Barcelona, 1984, 16 pàgs.

 5. L'estandardització de la llengua catalana: la tasca feta i la tasca a fer. Ajuntament de Manacor, 1993. ISBN 84-88256-06-X.

 6. La llengua catalana, un futur esplendorós. Dins Gabriel Bibiloni i Bernat Joan, Fer una llengua és fer una nació. Palma: ERC, 1994. 42 pàgs.

 7. Què faig si? Alguns suggeriments que poden ser útils per a afrontar situacions quotidianes pel que fa a l'ús del català [coautor amb Bernat Gasull i Jordi Manent]. Plataforma per la Llengua, COFUC i Obra Cultural Balear, 2011, 40 pàgs. Dipòsit legal: PM-519-2011.

 8. Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua. Barcelona, Fundació UCE i Òmnium Cultural, 2011.

 

6.5. Articles en revistes nacionals i internacionals

 1. «L'ortografia de la primera persona del present d'indicatiu». Lluc, 663 (octubre 1976).

 2. «La senyera de la discòrdia», Lluc, 670 (maig 1977).

 3. «La senyera de la discòrdia II», Lluc, 675 (novembre 1977).

 4. «La senyera de la discòrdia III», Lluc, 679 (maig-juny 1978).

 5. «Els carrers de la ciutat de Mallorca», Lluc, 685 (maig-juny 1979).

 6. «La ciutat de Mallorca. Consideracions sobre un topònim». Randa, 9 (1979).

 7. «Llengua i ensenyament als Països Catalans». Lluita, 7 (desembre de 1979), pàg. 15.

 8. «Els problemes ortogràfics de les formes balears de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació», Affar, 1 (1981).

 9. «L'article dels topònims», Randa, 18 (1985).

 10. «Una llei perquè tot continuï igual». Pissarra, juliol de 1986.

 11. «Les conclusions i la conclusió».  El Mirall, 5 (abril de 1987).

 12. «Universitat, llengua i societat a les Illes Balears», Caplletra, 3 (1988). ISSN 0214-8188.

 13. «La llengua a Mallorca en un moment crucial». Serra d'Or, 336 (juny 1990).

 14. «Feina de qui?» Lluc, 758 (setembre-octubre de 1990), pàg. 13. ISSN 0211-092X.

 15. «La situació i el futur de la llengua a les illes Balears». Escola Catalana, 271 (octubre 90), pàg. 17.

 16. «València: cadascú cull allò que sembra», El Mirall,  48 (octubre de 1991), pàg. 17.

 17. «La llengua a Mallorca: estat d'urgència». Escola Catalana,  289 (abril 1992).

 18. «Alguns camins no duen a Roma». Lluc, 779 (març-abril 1994), pàg. 13. ISSN 0211-092X.

 19. «El precari equilibri del català a les illes Balears». Cultura, revista de la Generalitat de Catalunya, 64 (febrer 1995), pàg. 7. ISSN 0213473X.

 20. «L’estandardització del català: un debat obert». Revista de Catalunya, 97 (1995). ISSN 0213-5876.

 21. «Variació i estàndard». Caplletra, Revista internacional de filologia, 25 (volum monogràfic sobre variació lingüística), tardor de 1998. ISSN 0214-8188.

 22. «Pompeu Fabra i la llengua nacional». Llengua Nacional, 26 (1999). ISSN 1695-1697.

 23. «Euró». Llengua Nacional, 31 (2000). ISSN 1695-1697.

 24. «El segle de la gran transformació sociolingüística». Lluc, 820 (gener-febrer de 2001), pàg. 25. ISSN 0211-092X.

 25. «Accents estrangers».  Llengua Nacional, n. 47, II trimestre de 2001. ISSN 1695-1697.

 26. «Bloc o blog». Llengua Nacional, 53, IV trimestre de 2005, pàg. 27. ISSN 1695-1697.

 27. «Els joves de les Illes Balears i la llengua. Anàlisi d’una enquesta». Lluc, 849, gener-febrer 2006, pàg. 32. ISSN 0211-092X.

 28. «Llengua, gènere i sexe», Llengua Nacional, 68, III trimestre de 2009, pag. 13.

 29. «'Professorat' i 'alumnat', castellanismes com una casa». Llengua Nacional, 70, I trimestre del 2010, pàg. 28.

 30. «Contra la paraula 'cava'», Llengua Nacional, 70, I trimestre del 2010, pàg. 29.

 31. «El veí i el veïnat». Llengua Nacional, 72, III trimestre del 2010, pàg. 22.

 32. «Cinturó, castellanisme». Llengua Nacional, 73, IV trimestre del 2010, pàg. 31.

 33. «Despedida, comiat». Llengua Nacional, 75, II trimestre del 2011, pàg. 15.

 34. «Selles de muntar i tendes de campanya», Llengua Nacional, 76, III trimestre del 2011, pàg 13.

 35. «Què posa aquí?». Llengua Nacional, 77, IV trimestre del 2011, pàg. 15.

 36. «No titlleu més, si us plau». Llengua Nacional, 76, III trimestre del 2012, pàg. 13.

 37. «Nosplau». Llengua Nacional, 79, II trimestre del 2012, pàg. 23.

 38. «Construir un Estat amb l'espanyol com a llengua oficial és un risc explosiu». Llengua Nacional, 81, IV trimestre del 2012, pàg. 17.

 39. «Alerta a xerrar massa». Llengua Nacional, 71, II trimestre de 2014.

 40. «Destruir el que s'havia construït», El Temps, 39, 11 de març de 2014.

 41. «La política lingüística del Govern de José Ramón Bauzà». Revista de Catalunya, 288, pàg. 85. Barcelona, octubre de 2014.

 42. «Reformar la normativa? Parlem-ne". Llengua i Treball, octubre 2015.

 43. «La llengua catalana, del present al futur. Mallorca». Diversia, revista digital de la Càtedra UPF sobre la diversitat social. Universitat Pompau Fabra. Núm. 8, novembre 2015.

 44. «D'acadèmies i diccionaris», El Temps, 1692, 22 nov 2016, pàg. 64.

 45. «Els correctors que corregiren la construcció del català», Llengua nacional, 97, IV trimestre de 2016. ISSN 1695-1697.

 46. «El lèxic català del segle XIX. Els hispanismes del Labèrnia», Caplletra, 63, tardor 2017. ISSN 0214-8188.

 47. «Pompeu Fabra: la vocació de construir una llengua nacional», El Temps, 1758 (20 de febrer de 2018), pàg. 36.

 

6.6. Articles de premsa i revistes locals

 1. «I una campanya per l'oficialitat». Avui, 20 de juny de 1976.

 2. «Carta oberta a Aina Moll». Última Hora, 3 de juliol de 1976.

 3. «La nostra bandera». Ultima Hora, 28.8.76.

 4. «L’autonomia se cita a Cura». Lluc, 668 (març 1977).

 5. «En defensa de la senyera de les quatre barres», Diario de Mallorca, 8 de maig de 1977.

 6. «L’oficialitat de la diglòssia». Baleares,  20 de juny de 1978.
 7. «La ciutat de Mallorca. El problema d’un nom». Ultima Hora, 22 de juliol de 1978.

 8. «Sobre les banderes de les Illes Balears» [article col·lectiu amb Josep M. Llompart, Isidor Marí, Josep Massot i Muntaner i Joan Miralles] Baleares, 14 de novembre de 1980.

 9. «Significació de la conquesta de Jaume I en l’ordre lingüístic i cultural”. Revista de Calvià, 1984.

 10. «El Congrés a les Illes Balears». Baleares, 19 de febrer de 1986.

 11. «Les mutacions de la societat balear». El País, 11 de maig de 1986.

 12. «Madrid trenca el consens». El Temps, 22 de setembre de 1986.

 13. «La llengua, qüestió d'Estat», Parlament pronunciat amb motiu de la Festa de la Unitat de la Llengua, Diada de Sant Jordi, a la Casa de Cultura de Felanitx, el 20 d'abril de 1991. Publicat a S'Arenal de Mallorca, 1 de juliol de 1991.

 14. «Clar i català». S’Arenal de Mallorca, 15 (juliol de 1991).

 15. «Que no ens governin des de Barcelona», El Dia del Mundo, 1 de juny de 1993.

 16. «Llengua i política : català o espanyol». Última Hora, 28 de març de 1996.

 17. «Canal 4, Telenova i la llengua». El Día del Mundo, 26 de novembre de 1996.

 18. «La llengua i el president». Diari de Balears, 23 d’octubre de 1997.

 19. «Vint anys de parlar de normalització lingüística». Suplement de Cultura. Diari de Balears, 18 de gener de 1998.

 20. «Palma i punt». Diari de Balears, 30 d’abril de 1998.

 21. «Palma de Mallorca?» Avui, 11 de juny de 1998.

 22. «Secessionisme lingüístic». Diari de Balears, 10 de setembre de 1998.

 23. «Les monedes i les paraules». Diari de Balears, 25 de febrer de 2002.

 24. «L'Estatut de Cura». Diari de Balears, 25 d'abril de 2002.

 25. «La sociolingüística». Diari de Balears, 2 d’agost de 2002.

 26. «Sobre la imposició de llengües». Diari de Balears, 7 de maig de 2003.

 27. «Detalls amb molta d'importància».  Diari de Balears, 17 de gener de 2004.

 28. «Qui deu que pac».  Diari de Balears, 23 de gener de 2004.

 29. «Pasarius o Passarius?». Última Hora Menorca, ? de febrer 2005.

 30. «IB3 Ràdio, galeria dels horrors lingüístics». Diari de Balears, 6 de març de 2005.

 31. «Esquizoglòssia». Diari de Balears, 30 de març de 2005.

 32. «IB3, primer aplaudiment».  Diari de Balears, 4 d'abril de 2005.
 33. «El doble escàndol del doble doblatge». Diari de Balears, 6 de setembre de 2005.

 34. «Simplificacions històriques». Diari de Balears, 20 de setembre de 2005.

 35. «Leonor, o el problema d'uns lingüistes matussers». Diari de Balears, 8 de novembre de 2005.

 36. «Idioma valencià», Diari de Balears, 19 febrer 2006.

 37. «Lituània, la llum». Diari de Balears, 9 de maig de 2006.

 38. «D'incompetències i d'inapetències lingüístiques». Diari de Balears, 24 d'abril de 2008.

 39. «Algunes consideracions sobre toponímia 'franquista'». Diari de Balears, 14 de maig de 2008.

 40. «Misèria intel·lectual». Diari de Balears, 28 de juny de 2008.

 41. «El pla de Bauzà és la via lliure per a l'extinció del català», Vilaweb, 10 de gener de 2012.

 42. «El Govern balear vol destruir la bona convivència i la pervivència de la identitat del país», Vilaweb, 16 de març de 2012.

 43. «La Franja. En picat contra el català». Racó Català, 22 de juny de 2012.

 44. «Construir un Estat amb l'espanyol com a llengua oficial és un risc explosiu», Vilaweb, 9 d'octubre de 2012.

 45. «L'ANC i la nació», Vilaweb, 27 d'abril de 2013.

 46. «Joan Veny, la dialectologia». Tornaveu, associacionisme i cultura, 12 de març de 2015.

 47. Participació al dossier «Per un català del segle XXI». Ara, 12 abril 2015.

 48. «Histories d'amor i de gramàtica». Vilaweb, 4 de desembre de 2016.

 49. «Història trencada de la ce trencada». Vilaweb, 2 de març de 2023.

 

6.7. Ressenyes

 1. Mecanismes de poder, d’Antoni Artigues. Dins Butlletí informatiu de la Universitat de les Illes Balears, n. 7, desembre de 1985.

 2. «Dades objectives i recerca científica ben feta» Ressenya de B. Joan: Les normalitzacions reeixides. Dins Llengua Nacional, n. 18, març de 1997.

 3. La Unió Europea, un mosaic lingüístic, de Jaume Corbera. Llengua Nacional, 88, III trimestre del 2014.

 4. Ressenya del llibre Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum II. Dins Estudis Romànics, 39, 2017.

 

6.8. Publicacions electròniques

 1. Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (2001).

 2. Guia de correcció fonètica (2006).

 3. «IB3, una televisió al servei de la subordinació del català». Dossier sobre IB3, 2006.

 4. L'ús de la llengua catalana a IB3 Televisió (2007). CURS (Competències, usos i representacions del català), núm. 1 (2007).
 5. Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d'autonomia dels Països Catalans (2007).

 6. Recomanacions sobre l'ús de la toponímia.

 7. Símbols. Heràldica i vexil·lografia de les Illes Balears.

 

6.9. Articles publicats al blog (selecció)

Llengua

 1. «Pinòquio» (2 de desembre de 2006).

 2. «Helena i Henric s’han d’escriure amb hac, i no és cap hal·lucinació meva» (20 d'octubre de 2011).

 3. «El ball de la toponímia» [sobre el nom de Palma] (17 de novembre de 2011).

 4. «Sobre la traducció catalana de Twitter» (7 de juliol de 2012).
 5. «Plans, plànols i planejaments. Una qüestió poc plana» (3 de setembre de 2012).

 6. «Reformar la normativa?» (12 de novembre de 2015).

 7. «Els castellanismes de la ràdio i la televisió públiques de Catalunya» (8 de juny de 2016).

 8. «'Quedar', una mostra de la 'llengua còpia'» ( de juny de 2016).

 9. «Contra les paraules 'pregó' i 'pregoner'» (24 de setembre de 2016).

 10. «La crisi dels diacrítics» (3 d'octubre de 2016).

 11. «Galetes i galletes (o potser bescuits)» (14 de novembre de 2016).

 12. «Vetes i cintes» (9 de desembre de 2016).

 13. «Sobre la paraula 'precintar'» (3 de febrer de 2017).

 14. «De polls, polles, pollets i polletes» (4 de febrer de 2017).

 15. «Sigut» (19 d'abril de 2017).

 16. «Què hi fa un «actitud» o «actituda» en occità?» (7 de maig de 2017).

 17. «Trastos» (16 de maig de 2017).

 18. «Pareix que sembla a son pare» (23 de maig de 2017).

 19. «Sobre els mots 'preguntar' i 'pregunta'» (7 de juny de 2017).

 20. «Assecar» (1r de setembre de 2017).

 21. «La convocació del referèndum» (8 de setembre de 2017).

 22. «Xurma» (14 de novembre de 2017).

 23. «La jutgessa i la metgessa» (24 de novembre de 2017).

 24. «Si jo hagués estat Pompeu Fabra» (29 de febrer de 2018).

 25. «Parlem d’escorcollar (21 de març de 2018).

 26. «So n’Espases? De debò?» (23 de març de 2018).

 27. «'Policial' o 'policíac'?» (28 de març de 2018).

 28. «'El primer d’octubre', no 'l’u d’octubre'» (2 d'abril de 2018).

 29. «L’aranyol» (14 d'abril de 2018).

 30. «L’epidèmia de l’'escollir'» (19 d'abril de 2018).

 31. «Sobre el mot 'paradoxa'» (25 d'abril de 2018).

 32. «El normativisme» (30 d'abril de 2018).

 33. «Sobre gloses i glosses» (11 de maig de 2018).

 34. «No lleveu el verb 'llevar'» (19 de maig de 2018).

 35. «'Ses Illes'. Catecisme per a (alguns) catalans continentals» (2 de juny de 2018).

 36. «Donants de sang o donadors de sang?» (15 de juny de 2018).

 37. «En defensa de la forma «tweet»» (17 de juny de 2018).

 38. «Visibilitzar les dones?» (23 de juny de 2018).

 39. «Sobre els mots «gran» i «gros»» (13 de juliol de 2018).

 40. «Sobre la fam, la gana i la talent» (1r de desembre de 2018).

 41. «El vespre i la nit» (23 de desembre de 2018).

 42. «Entre la identitat i la universalitat» (26 de desembre de 2018).

 43. «Tornem-hi amb el 'tuit' i el 'tuitar'» (24 de gener de 2019).

 44. «Què fem amb els hispanismes?» 14 d'abril de 2019).

 45. «Generacions referents» (24 de maig de 2019).

 46. «Dos models de llengua» (30 de setembre de 2019).

 47. «Què dimonis és el catanyol?» (30 de setembre de 2019).

 48. «La Fortalesa de Pollença. La toponímia i els termes municipals» (22 d'octubre de 2019).

 49. «Els verbs acabats en 'ejar' i els noms acabats en 'eig'» (17 de desembre de 2019).

Sociolingüística

 1. «La destrossa lingüística del Govern Bauzà» (28 de desembre de 2011).

 2. «La derogació del decret 100» (2 de gener de 2012).

 3. «Contra el català, a matar» (12 de gener de 2012).

 4. «L’espanyol i l’Estat català» (2 de març de 2012).

 5. «Un Estat per a normalitzar el català» (25 de setembre de 2013).

 6. «Castellà o espanyol?» (8 de novembre de 2018).

 7. «Quaranta anys d’ensenyament del català» (30 de setembre de 2019).

 8. «Històries del gonellisme» (5 de novembre de 2019).

Diversos

 1. «Tan lluny i tan a prop» (27 de juliol de 2006).

 2. «Com era la Festa de l'Estendard?» (29 de desembre de 2007).

 3. «El meu pare». (13 de novembre de 2018).

 4. «Aquella Ràdio Popular» (7 de desembre de 2019).

Cultura popular

 1. Els sants en les nostres vides. Índex.

 

7. REPORTS I DOCUMENTS INÈDITS

 1. Report sobre la transcripció de les actes al Parlament Balear. Dictamen sol·licitat pel Parlament de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears, 1984.

 2. Criteris lingüístics per als programes en llengua catalana del centre regional de Televisió Espanyola a les Illes Balears.

 3. Document lliurat a la direcció de TV3 sobre la qualitat de la llengua d’aquest mitjà (1985).

 4. Report sobre la toponímia viària de Palma i proposta de normalització. Treball de recerca i proposta encarregada per l’Ajuntament de Palma per a la normalització de la toponímia viària. Treball mecanografiat, 1000 pàgines, 1985.

 5. Dictamen sobre la grafia correcta del nom de Maó, encarregat pel Consell Insular de Menorca. 2006.

 


primera pàgina