Aglutinacions

1. Pel que respecta als topònims del grup B, els composts de substantiu i adjectiu (o equivalent) semànticament transparents se solen escriure de manera aglutinada si no duen article: Vilafranca, Torrevella, Vilanova, Torre-saura (amb guionet per a no deformar la pronúncia). Si duen article s'escriuen separadament: la Casa Blanca, el Port Roig, la Vila Nova.

2. Si el primer element no és un substantiu sinó un topònim del grup C, no hi ha una pràctica del tot coherent: notem la incongruència de Palmanova (abans Palma Nova) i Portals Nous. Si el segon element tampoc no és transparent, es tendeix a l'aglutinació (Llucalcari, abans Lluc Alcari; Llucmaçanes, abans Lluc Masanes).

3. Els topònims començats per Bini, Capo o Porto s'escriuen aglutinats, atès que aquests no són mots independents de la llengua: Binissalem, Binillobet, Capocorb, Portopí, Portocristo.

4. Els complements diferenciadors de topònims composts de nom i adjectiu se solen escriure de manera aglutinada. Lloret de Vistalegre, Vilafranca de Bonany.

5. Els cognoms hagiònims (noms de sant) s'escriuen de forma aglutinada (Santpere, Santmartí). Per això els topònims que parteixen d'aquests cognoms també s'hi escriuen: Son Santceloni, Son Santpol, aeroport de Son Santjoan (no Son Sant Joan).

6. Els pseudo-hagiònims (falsos noms de sant) s'han d'escriure de forma aglutinada: Santandria (no Santa Andria), Santagaldana (no Santa Galdana), o Santacirga (no Santa Cirga).

7. Amb tot, a la toponímia del Principat l'aplicació del criteri aglutinador ha produït deformacions ortogràfiques (Torredembarra per Torre d'en Barra) o abusos (Cantonigròs per Can Toni Gros) que haurien de ser revisats. Notem la incongruència d'escriue Cantonigròs al Principat i Can Pastilla a Mallorca.