Publicacions


Llibres

Els noms dels carrers de Palma
Ajuntament de Palma 1983
ISBN 84-500-8769-4
110 pàgines

Llengua estàndard i variació lingüística
València: Editorial Tres i Quatre 1997
ISBN 84-7502-521-8
152 pàgines

La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic [coautors: A. I. Alomar, J. Corbera i J. Melià]
Palma: Consell de Mallorca 1999
ISBN 84-87389-09-0
141 pàgines

Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears
[amb la col·laboració d' I. Martínez, H. Planisi, C. Rigo i M. Rosselló]
Universitat de les Illes Balears, Servei Lingüístic, Gabinet d'Onomàstica
Palma: Universitat de les Illes Balears 2001
ISBN 84-7632-664-5
123 pàgines

Amb bones paraules
Palma: Lleonard Muntaner 2012
ISBN 978-84-15076-24-7
1316 pàgines

Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat
Palma: Gabriel Bibiloni 2012
ISBN 978-84-616-2222-1

El català de Mallorca. La Fonètica
Palma: Lleonard Muntaner editor, 2016
ISBN 978-84-16554-04-1

Parts de llibres

Els problemes ortogràfics de les formes balears de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació
Dins Affar, vol. 1, pàgs. 21-24.
Palma: Universitat de les Illes Balears 1981
ISBN 84-600-2230-7

La llengua normativa a les Illes Balears [coautor: J. Corbera]
Dins Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa, pàgs. 147-156.
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1984
ISBN 84-7202-665-5

L'unilingüisme de la nació catalana. Una restitució pendent [coautor: A. Artigues]
Dins Mallorca ara, pàgs. 261-270
Palma: Fundació Emili Darder 1987

Els parlars balears
Dins Guaiteu com rallem
Generalitat de Catalunya (CIRIT) 1988

L'espai comunicacional [coautors: U. Bertrana, J. Inglès i V. Pitarch]
Dins Estat de la nació sense estat... després de deu anys d'autonomies, pàgs. 67-73.
Barcelona: Sirius 1991
ISBN 84-8668513-3

La situació del català a les Illes Balears
Dins Processos de normalització lingüística: l'extensió de l'ús social i l'estandardització, pàgs. 525-534.
Barcelona: Editorial Columna 1991
ISBN 84-7809-307-9

El procés d'estandardització del català [coautors: J. R. Borràs, J. A. Castellanos i Ll. B. Polanco]
Dins Actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. IV. Àrea 3. Lingüística Social, pàgs. 525-534.
Palma: Universitat de les Illes Balears 1992
ISBN 84-7632-152X

La situació legal i la situació real del català
Dins O uso das línguas na perspectiva da Europa comunitária, pàgs. 149-153.
Galícia: Associaçom Galega da Língua, 1993.
ISBN 84-87305-09-1

El català a les Illes Balears. Una situació inquietant
Dins Katalanische Studien 3. Band. Akten des 2. Gemeinsamen Kolloquiums der Deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin 10-12 September 1992)
Frankfurt und Main 1994, pàgs. 59-67.
ISBN 3-927884-38-3

La llengua catalana: un futur esplendorós
Dins BIBILONI, Gabriel i Bernat JOAN: Fer una llengua és fer una nació, pàgs. 27-41.
Col·lecció Germania
Palma: ERC 1994

Sobre l'estàndard composicional
Dins Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Mallorca, pàgs. 33-38.
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1997
ISBN 84-7283-368-2

El català a Mallorca. Entre el neguit i l'esperança
Dins Actes del V Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el català patrimoni de Mallorca, pàgs. 213-220
Palma: Societat Arqueològica Lul·liana 1997
ISBN 84-933421-0-2

La e àtona en el català de Mallorca
Dins Estudis de llengua i literatura catalanes en honor de Joan Veny, volum II, pàgs. 533-539.
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1998
ISBN 84-7826-896-0 (obra completa), 84-7826-965-7 (volum II)

L'interposizione delle lingue dominanti nella introduzione di neologismi nelle lingue subordinate. Il caso del catalano
Dins Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, vol. III, pàgs. 57-63.
Tübingen: Niemeyer 1998
ISBN 3-484-50355-6

Una enquesta sociolingüística als Països Catalans [coautor: J. Argente]
Dins Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona 24 i 25 d'abril de 1997, pàgs. 9-20.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut de Sociolingüística Catalana 1998

La llengua estàndard en una situació de normalitat
Dins El Català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat, pàgs. 63-70.
Barcelona: La Busca Edicions 1999
ISBN 84-89986-23-1

La llengua catalana a les Illes Balears [resum de la intervenció]
Dins Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997, volum III, pàgs. 413-415.
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 2000
ISBN 84-7826-988-6 (obra completa), 84-8415-190-5 (volum III)

Vocabulari del cavall
Dins Llibre de cavalleria de les Illes Balears, pàgs. 377-392.
Palma: Edicions de Turisme Cultural Illes Balears 2001
ISBN 84-95473-19-4

El balear i l'estàndard
Dins Variació dialectal i estandardització, pàgs. 43-52.
Barcelona : Promociones y Publicaciones Universitarias SA, 2002.
ISBN 84-477-0819-5.

Elisió de -n i -r, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot
Dins SOLÀ, Joan et. al. [dirs]: Gramàtica del català contemporani, vol. 1, capítol 7, pàgs. 271-285.
Barcelona: Empúries 2002, 3 vols.

ISBN 84-7596-869-4.

Un estàndard nacional o tres estàndars regionals?
Dins Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears.
Eivissa: Res Publica Edicions 2002
ISBN 84-89810-52-4.

La normalització de l'antropotoponímia
Dins Jornades d'Antroponímia i Toponímia (2003-2004), pàgs. 213-217.
Palma: Universitat de les Illes Balears 2005
ISBN 84-7632-912-1

La llengua catalana
Dins Catalunya: estat de la nació.
Barcelona: Pòrtic 2008
ISBN 978-84-9809-037-6

Articles en revistes especialitzades

L'ortografia de la primera persona del present d'indicatiu
Lluc, n. 663, 1976

La senyera de la discòrdia (I)
Lluc, n. 670, maig de 1977

La senyera de la discòrdia (II)
Lluc, n. 675, novembre de 1977

La senyera de la discòrdia (III)
Lluc, n. 679, maig-juny de 1978

Els carrers de la ciutat de Mallorca
Lluc, n. 685, maig-juny de 1979

La ciutat de Mallorca. Consideracions sobre un topònim
Randa, n. 9, 1979

L'article dels topònims
Randa, n. 18, 1985

Una llei perquè tot continuï igual
Pissarra, juliol de 1986

Les conclusions i la conclusió
El Mirall, n. 5, abril de 1987

Universitat, llengua i societat a les Illes Balears
Caplletra, Revista Internacional de Filologia, n. 3, 1988
ISSN 0214-8188

La llengua a Mallorca en un moment crucial
Serra d'Or, n. 28, juny de 1990

Feina de qui?
Lluc, n. 758, setembre-octubre de 1990

La situació i el futur de la llengua a les Illes Balears
Escola Catalana, n. 271, octubre de 1990

València: cadascú cull allò que sembra
El Mirall, n. 48, octubre de 1991

La llengua a Mallorca: estat d'urgència
Escola Catalana, n. 289, abril de 1992

Alguns camins no duen a Roma
Lluc, n. 779, març-abril de 1994

El precari equilibri del català a les Illes Balears
Cultura, n. 64, febrer de 1995
ISSN 0213473X

L'estandardització del català: un debat obert
Revista de Catalunya, n. 97, 1995
ISSN 02
13-5876

Variació i estàndard
Caplletra, Revista internacional de Filologia, n. 25 [volum monogràfic sobre variació lingüística], tardor de 1998
ISSN 0214-8188

Pompeu Fabra i la llengua nacional
Llengua Nacional, n. 26, primavera de 1999

Euró?
Llengua Nacional, n. 31, estiu del 2000

El segle de la gran transformació sociolingüística
Lluc, n. 820, gener-febrer de 2001

Accents estrangers
Llengua Nacional, n. 47, II trimestre de 2004

«Bloc» o «blog»
Llengua Nacional, n. 53, IV trimestre de 2005

Pròlegs

Opinió [coautors: A. Artigues i J. Corbera]
Gramàtica Catalana [autor: Pompeu Fabra], vintena edició.
Barcelona: Edicions Aqua 1981

Enquesta sociolingüística a la població de Llucmajor, 1989 [autors: Víctor Garau, Catalina Janer i Joan Moratinos]
Ajuntament de Llucmajor 1991

Resolguem dubtes [autors: Jordi Badia, David Casellas i Lluís Marquet]
València: Eliseu Climent, editor 1998
ISBN 84-7502-527-7

Palma. Apunts d'un dibuixant urbà [autor: Feliu Renom]
Palma: José J. de Olañeta, editor 2016
ISBN 84-7502-527-7

Diccionari occità provençal - català [autor: Joan Daniel Bezsonoff]
Barcelona: Llibres de l'Índex 2015
ISBN 978-84-944144-0-4


Opuscles

La bandera i l'escut de les nostres illes
Congrés de Cultura Catalana: Palma 1977
4 pàgines

Un poble, una llengua
Congrés de Cultura Catalana: Palma 1977
9 pàgines

Salvar la llengua, salvar el país
Obra Cultural Balear: Palma 1982

7 pàgines

La llengua dels mallorquins. Anàlisi sociolingüística [resum de la tesi doctoral]
Universitat de Barcelona 1984
16 pàgines

L'estandardització de la llengua catalana: la tasca feta i la tasca a fer
Ajuntament de Manacor 1993
ISBN 84-88256-06-X
16 pàgs.

Articles de premsa

La nostra bandera
Última Hora, 28 d'agost de 1976

L'autonomia se cita a Cura
Lluc, n.668, març de 1977

En defensa de la senyera de les quatre barres
Diario de Mallorca, 8 de maig de 1977

L'oficialitat de la diglòssia
Baleares, 20 de maig de 1978

La ciutat de Mallorca: el problema d'un nom
Última Hora, 22 de juliol de 1978

Lluita, n. 7, desembre de 1979

Sobre les banderes de les Illes Balears [article col·lectiu amb Josep M. Llompart, Isidor Marí, Josep Massot i Muntaner i Joan Miralles]
Baleares, 14 de novembre de 1980

El Congrés a les Illes Balears
Baleares, 19 de febrer de 1986

Les mutacions de la societat balear
El País, 11 de maig de 1986

Madrid trenca el consens
El Temps, 22 de setembre de 1986

Les conclusions i la conclusió
El Mirall, n. 5, abril de 1987

La llengua, qüestió d'estat
S'Arenal de Mallorca, n. 222, 1 de juliol de 1991

Clar i català
S'Arenal de Mallorca, n. 223, 15 de juliol de 1991

Que no ens governin des de Barcelona. Preguntes a Sebastià Serra
El Dia de El Mundo, 1 de juny de 1993

Llengua o política. Català o espanyol
Última Hora, 28 de març de 1996

Canal 4, Telenova i la llengua
El Dia de El Mundo, 26 de novembre de 1996

La llengua i el president
Diari de Balears, 23 d'octubre de 1997

Vint anys de parlar de normalització lingüística
Diari de Balears, 18 de gener de 1998

Palma i punt
Diari de Balears, 30 d'abril de 1998

Palma de Mallorca?
Avui, 11 de juny de 1998

Seccessionisme lingüístic
Diari de Balears, 10 de setembre de 1998

Les monedes i les paraules
Diari de Balears, 25 de febrer de 2002

La sociolingüística
Diari de Balears, 2 d'agost de 2002

Sobre la imposició de llengües
Diari de Balears, 7 de maig de 2004

Detalls amb molta d'importància
Diari de Balears, 17 de gener de 2004

Qui deu que pac
Diari de Balears, 23 de gener de 2004

IB3 Ràdio, galeria d'horrors lingüístics
Diari de Balears, 6 de març de 2005

Esquizoglòssia
Diari de Balears, 30 de març de 2005

IB3, primer aplaudiment
Diari de Balears, 4 d'abril de 2005

El doble escàndol del doble doblatge
Diari de Balears, 6 de setembre de 2005

Simplificacions històriques
Diari de Balears, 20 de setembre de 2005

Leonor, o el problema d'uns lingüistes matussers
Diari de Balears, 8 de novembre de 2005

Idioma valencià
Diari de Balears, 19 de febrer de 2006

Lituània, la llum
Diari de Balears, 9 de maig de 2006

D'incompetències i d'inapetències lingüístiques
Diari de Balears
, 24 d'abril de 2008

Algunes consideracions sobre toponímia «franquista»
Diari de Balears, 14 de maig de 2008

Misèria "intel·lectual"
PDF | HTML
Diari de Balears, 28 de juny de 2008

Ressenyes

Mecanismes de poder. Antoni Artigues
Butlletí informatiu de la Universitat de les Illes Balears, n. 7, desembre de 1985

Dades objectives i recerca científica ben feta [ressenya de B. Joan: Les normalitzacions reeixides]
Llengua Nacional, n. 18, març de 1997.

Pregons

Pregó de les Festes del Rei en Jaume, 1984.
Calvià 1984

Publicacions electròniques

IB3, una televisió al servei de la subordinació del català
Dossier sobre IB3, Maulets, 2006

L'ús de la llengua catalana a IB3 televisió (2006)
També publicat a CURS (2007)

Comparativa del tractament de la llengua en els estatuts d'autonomia dels Països Catalans (2007)primera pàgina