Aquest llibre vol ser un instrument per a la millora de la qualitat lingüística, especialment per a la millora de la qualitat de la llengua utilitzada a Mallorca a l'esfera de les actuacions orals públiques.

Els destinataris principals són les persones que per la seva professió o activitat fan habitualment actes de parla en àmbits públics, des dels quals les seves actuacions lingüístiques exerceixen influència sobre el parlar dels altres ciutadans, o, fins i tot, podrien actuar com a model de referència.