Aquest treball és un estudi de l'evolució de la nomenclatura viària de la ciutat vella de Palma, de la primera retolació oficial que es va fer a final del segle XVIII fins a l'actualitat, i alhora una proposta per a la normalització d'aquesta nomenclatura, que va ser lliurada a l'Ajuntament en nom de la Universitat de les Illes Balears, en tant que institució oficial consultiva en matèria de llengua catalana.

Aquesta proposta fou la base de la normalització dels noms dels carrers de Palma (ciutat vella) feta per l'Ajuntament.