Llengua estàndard i variació lingüística
Col·lecció "Contextos"
Editorial 3 i 4
València