L'article dels topònims

Aquest article, publicat a Randa, n. 18 (1985), va ser distribuït prèviament en forma de text mecanografiat entre diversos filòlegs de les illes i del continent, amb el títol «Reflexions sobre els topònims balears». Era el primer document que feia una reflexió àmplia i profunda sobre els topònims insulars, especialment pel que fa a la qüestió de l'article, punt en què proposava una revisió dels esquemes fins aleshores assumits com a normalitat indiscutida. Un document que va ser escrit com a material per al debat que hi va haver sobre l'article dels topònims entre el 1984 (any en què el Govern Balear demanà a la Universitat una llista dels principals topònims amb la intenció d'oficialitzar-los) i el 1988 (any en què aparegué el decret 36/1988, de 14 d'abril, que fixa les formes oficials dels topònims de les Illes Balears). Aquest debat es va manifestar en sessions del Departament de Filologia Catalana de la UIB, reunions amb membres del Departament de Geografia i especialment una sessió de treball de lingüistes d'arreu del país al monestir de la Real el 12 d'octubre de 1985. Si voleu més informació sobre aquest debat, aquí teniu aquesta pàgina.

El document es troba en format PDF, per a la qual cosa necessitareu tenir instal·lat el programa Acrobat Reader, que podeu descarregar en aquesta mateixa pàgina, si no el teniu.

Llegir l'article

Instal·lar l'Acrobat Reader