Nota biogràfica


Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1974) i doctor en Filologia Catalana per la mateixa universitat (1983).

El curs 1975-76 començà a exercir de professor a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma i el 1986 hi guanyà la plaça de Professor Titular d'Universitat. Fins a començament dels anys vuitanta compaginà la docència —i abans els estudis universitaris— amb la participació en activitats de promoció cultural (campanyes per l'ensenyament de la llengua, programes de ràdio, campanyes per l'ús oficial del català, campanyes per l'autonomia, Comissió per a l'Ensenyament i Normalització del Català (CENC), Coordinadora d'Ensenyament i Llengua dels Països Catalans, etc.).

A la Universitat de les Illes Balears ha impartit multitud de matèries: Gramàtica Històrica Catalana, Sintaxi Catalana, Dialectologia Catalana, Fonologia Catalana, Sociolingüística, Lingüística Aplicada, Teoria de la Llengua Normativa Catalana, Ortoèpia, Morfologia i Lexicologia, Correcció de Textos, Onomàstica, etc., i nombrosos cursos de doctorat i de màster. Així mateix ha impartit docència en màsters i cursos de doctorat o postgrau a la UIB i a altres universitats, i també en els cursos de reciclatge per a mestres, en els cursos d'estiu de la Càtedra Ramon Llull, i del 1991 ençà fa classes ininterrompudament a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent.

Dins la Universitat de les Illes Balears ha ocupat els càrrecs de secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, secretari de l'Institut de Ciències de l'Educació, president del Consell d'Estudis de Filologia Catalana, coordinador de Cou de Llengua Catalana i director del Servei Lingüístic (1999-2001). També ha estat membre del Departament de Filologia Catalana de l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears. D'ençà del 2012 és membre de l'Equip Rector de la Universitat Catalana d'Estiu.

Ha estat membre fundador i vocal de la Societat d'Onomàstica i assessor de l'Ajuntament de Palma per a la normalització del nomenclàtor viari de la ciutat. Ha fet o fa part del consell editorial de diverses revistes científiques (Noves SL, Universitas Tarraconensis, Llengua Nacional). Ha pertangut al Consell Assessor de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i a l'equip redactor de la Gramàtica del Català Contemporani. També ha col·laborat al Larousse Català. Ha estat membre del Consell Social de la la Llengua Catalana de les Illes Balears, del Consell Municipal de Cultura de Palma, de la Comissió de Toponímia de l'Ajuntament de Palma i del Comitè d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana.

Respecte als camps de recerca, ha orientat l'interès sobretot cap a la teoria i la planificació de l'estàndard –i l'establiment de la normativa– i les interferències lingüístiques. Ha treballat també sobre la situació sociològica del català i en relació amb aquest darrer punt, va participar en dues enquestes sociolingüístiques, una referida a Mallorca (1985), encarregada pel Consell de Mallorca, i una altra, als Països Catalans (1990), patrocinada per l'Institut d'Estudis Avançats.

Ha impartit un centenar de conferències i ha participat en una trentena de congressos de lingüística o sociolingüística, nacionals i internacionals.

Ha publicat els llibres Els noms dels carrers de Palma (1985), Llengua estàndard i variació lingüística (1996), La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l'ús públic (1999, en coautoria), Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (Universitat de les Illes Balears, 2001), Amb bones paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012), El català de Mallorca. La fonètica (2016), Els cognoms de les Illes Balears (2022) i El parlar bleda (2023). A més, ha participat en multitud de llibres col·lectius, com Problemàtica de la normativa del català. Actes de les Primeres Jornades d'Estudi de la Llengua Normativa (1984), Processos de normalització lingüística. L'extensió d'ús social i la normativització (1991), El català. Un debat a finals del segle XX. De la normalització a la normalitat (1999), Llibre de cavalleria de les Illes Balears (2001), Perspectives sociolingüístiques a les Illes Balears (2002), Variació dialectal i estandardització (2002), Gramàtica del català contemporani (2002), Política i planificació lingüística a la Unió Europea (2006), Catalunya, estat de la nació (2008), Pompeu Fabra. 10 aspectes de l'home i l'obra (2013), entre d'altres. Vegeu les publicacions completes. Ha publicat un centenars d'articles sobre lingüística catalana o sociolingüística en revistes especialitzades, com Randa, Affar, Revista de Catalunya, Caplletra, Llengua Nacional, etc., a més de centenars d'articles en el seu blog personal. I ha col·laborat en revistes o diaris com Lluc, El Mirall, Escola Catalana, Serra d'Or, Avui, Diari de Balears, Última Hora, Vilaweb i altres.


Inici del web