Els carrers de Palma és un llibre que recull en una llista alfabètica tots els carrers de tot el terme municipal de Palma, amb l'historial toponímic de cada un i una descripció dels edificis i altres elements arquitectònics més rellevants. D'aquesta manera l'obra és un tractat de toponímia urbana i una guia de la ciutat. Acompanyat de mapes que mostren els límits de les antigues possessions, convertides ara en barris, i de plans on se superposen la trama urbana antiga i l'actual de certes àrees del centre històric.

Format: 17 x 24
940 pàgines, 50 plans
Pròleg de Gaspar Valero
Estudi introductori sobre la ciutat de Palma i la seva toponímia viària
Índexs cronològic, antroponímic i toponímic
Edició de Gabriel Bibiloni, Palma 2012
preu: 40 €

 

Opinions:

«Tenim a la mà un llibre amb categoria d'alta divulgació que gairebé esdevé una enciclopèdia sobre la ciutat de Palma» Gaspar Valero, en el pròleg.

«Es la obra más importante que se ha publicado sobre la capital desde que Diego Zaforteza y Musoles concluyera en 1958 La ciudad de Mallorca, ensayo histórico-toponímico.» Joan Riera, Diario de Mallorca, 7/6/2013 [enllaç]

«Hi haurà un abans i un després de l'obra "Els carrers de Palma", i sempre s'haurà de tenir com a referent. I tots nosaltres podrem gaudir d'un dels grans treballs que fa més digna una ciutat.» Felip Munar, Diario de Mallorca, 1/7/2013 [enllaç]

Premi Miquel dels Sants Oliver de l'Obra Cultural Balear 2013


Completament exhaurit

Un tast del text
Un tast dels plans

Fe d'errates

  Contacte amb
l'autor-editor