Pla de la zona del convent de Sant Domingo i de l'antiga Barreteria. Les línies de color taronja mostren el traçat viari actual; en negre, el traçat anterior a c 1820