Els carrers de Palma. Errates advertides

 

Pàgina i entrada Diu:   Ha de dir:
       
108 (Almirall Churruca) va morir a la batalla de Lepanto   va morir a la batalla de Trafalgar
       
397 (Jacinto Benavente) guardonat amb el Premi Nobel de la Pau   guardonat amb el Premi Nobel de Literatura
       
421 (Joan Miró) fins al terme d'Andratx   fins al terme de Calvià
       
489 (Marquès de Tenerife) li fou concedit el títol de comte de Rubí   li fou concedit el títol de duc de Rubí
       
548 (Oms) Vicenç Rosselló i Juan   Vicenç Juan i Rosselló
       
694 (Sant Miquel) du aquest nom per l'aparició de l'arcàngel Sant Gabriel als cristians   du aquest nom per l'aparició de l'arcàngel Sant Miquel als cristians

744 (mapa)

Títol del mapa: Les possessions de Son Fuster, Son Cledera i altres de l'entorn  

Títol del mapa: La zona de Santa Caterina abans de la urbanització