Pàgines de Gabriel Bibiloni

 

 


Segona passa: la vocal neutra i el parlar xava

 

El so que anomenam vocal neutra és un so àton característic del català oriental, també existent en moltes altres llengües com en francès (je, le, venir), en anglès (about, ), portuguès (sinhora), etc. En català aquest so correspon tant a la lletra a (fira) com a la lletra e (fires, gentil). Darrerament a la regió de Barcelona i especialment entre els joves s'ha generalitzat un defecte greu de pronunciació consistent a pronunciar aquest so de la mateixa manera que es pronuncia la a tònica (cap). Aquest ús és conegut com a parlar xava i es tracta d'un fenomen que desfigura completament la fesomia de la llengua, per la qual cosa cal considerar-lo com un defecte molt greu.

Observau que a la paraula cara les dues vocals han de sonar de manera completament diferent. Pronunciau atentament aquesta paraula, i si no veieu diferència entre les dues vocals és que parlau xava.

Per a pronunciar correctament la vocal neutra començau pronunciant una a i tot mantenint la pronunciació anau tancant progressivament la boca fins que la a s'hagi convertit en una perfecta vocal neutra.

Escoltau

casa  tenir
dintre  saber

Pronunciau les paraules que hi ha a continuació posant molt d'esment a no confondre les vocals neutres amb el so de la a clara. És a dir que els diferents parells que trobareu a continuació han de sonar diferent. Si sonen igual és que la cosa no rutlla.

el / alt
del / dalt
amb / ham
em / ham
se l'acosta / Sala Costa
pel dret / pal dret
se la baixa / sala baixa
Saragossa / serà gossa

 

Si aquest punt està ben aclarit, passau a la pàgina següent.


enrere

Inici