Treballs de Gabriel Bibiloni a la xarxa


Articles sobre llengua publicats al Diari de Balears i recullits en un llibre

 

Alguns articles dels anys vuitanta que recullen la posició dels defensors de la tradició estandarditzadora del català

 

Material per a corregir defectes de dicció, amb un vocabulari de dubtes fonètics

 

Web parcialment construït sobre les llengües del món

 

Recull de legislació que afecta la llengua catalana, pendent d'actualització

 

 

Recull el nom dels municipis de les Illes Balears i tots els altres nuclis de població

 

 

Articles de to lúdic sobre el santoral catòlic i tot allò que els envolta: antroponímia, toponímia i cultura popular

 

 

© Gabriel Bibiloni All rights reserved 
No es permet la reproducció dels continguts d'aquest web per cap mitjà, incloses altres pàgines web. Els interessats a difondre aquests continguts a la Web poden posar-hi els enllaços corresponents.


Inici del web