Treballs de Gabriel Bibiloni a la xarxa


Articles sobre llengua publicats al Diari de Balears i recullits en un llibre

 

Alguns articles dels anys vuitanta que recullen la posició dels defensors de la tradició estandarditzadora del català

 

Material per a corregir defectes de dicció, amb un vocabulari de dubtes fonètics

 

 

Recull de legislació que afecta la llengua catalana, pendent d'actualització

 

 

Recull el nom dels municipis de les Illes Balears i tots els altres nuclis de població

 

 

Articles de to lúdic sobre el santoral catòlic i tot allò que els envolta: antroponímia, toponímia i cultura popular

 

 

© Gabriel Bibiloni All rights reserved 
No es permet la reproducció dels continguts d'aquest web per cap mitjà, incloses altres pàgines web. Els interessats a difondre aquests continguts a la Web poden posar-hi els enllaços corresponents.


Inici del web