Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol (BOE 184, del 31), pel qual s'aprova el Reglament del Registre MercantilTítol I De l'organització i funcionament del Registre Mercantil
Capítol III Dels assentaments

Article 36 Redacció d'assentaments
1. Els assentaments del Registre es redactaran en llengua castellana, ajustats als models oficials aprovats i a les instruccions impartides per la Direcció General dels Registres i del Notariat.