[....]

Fragment de Joan Solà, Pompeu Fabra i Poch. Semblança biogràfica
Conferència pronunciada davant el Ple de l'Institut d'Estudis Catalans
el 12 de desembre de 2005